SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skiing course - OPBT4T013A
Title: Kurz lyžování
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 50 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Annotation -
The skiing course is focused on teaching the technique, didactics and methodology of cross-country skiing using both classic technique and skating. The course also includes skiing theory lectures. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení techniky a didaktiky běhu na lyžích klasickou technikou i bruslením a získání základních teoretických znalostí z oblasti lyžování.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 30 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin video rozborů 

příprava na klasifikovaný zápočet: 30 hodin

samostudium a zdokonalování: 45 hodin

Student se účastní 5 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a samostudiu teorie.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň lyžování  na běžeckých lyžích. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje technika běhu. Před účastí na kurzu je doporučeno prostudovat si povinnou literaturu. 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: UK FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Praha: Univerzita Karlova, FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Doporučená litertura:

Brtník, J., & Neuman, J. (1999). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Chovanec, F. a kol. (1989). Dějiny lyžování. Praha: SPN.

Chrástková, M. (2019). Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích a nejen je. Praha: Karolinum. Dostupné na: https://ecuni.publi.cz/?book=958-vybrane-fyzicke-a-psychologicke-aspekty-sportovniho-treninku-pro-mlade-bezce-na-lyzich-a-nejen-je

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Syllabus - Czech

Teorie:

 1. Historie lyžování
 2. Organizace lyžování v ČR
 3. Technika, metodika a didaktika běhu na lyžích (klasická technika a bruslení)
 4. Bezpečnost na horách a při lyžařském výcviku, hygiena a první pomoc 
 5. Organizace lyžařského výcviku, lyžařská turistika
 6. Lyžařská výzbroj a výstroj, lyžařská technologie – mazání a údržba lyží

Praxe:

 1. Technika, metodika a didaktika výuky na běžeckých lyžích 
 2. Zdokonalování lyžařských technických dovedností
 3. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí a organizace závodů pro děti
 5. Organizace a realizace výletu na běžeckých lyžích
 6. Metodický výstup
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Course completion requirements - Czech
 • Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu
 • Úspěšné splnění testu z teorie lyžování a praktické zkoušky z běhu na lyžích: střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý, oboustranné bruslení dvoudobé asymetrické, oboustranné bruslení jednodobé
 • Úspěšné splnění metodického výstupu na zadané téma
 • Aktivní účast na lyžařském výletu
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15109

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (19.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html