SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special education of disabled and physically handicapped individuals II. - OPBP3S105A
Title: Speciální pedagogika - člověk s TP a ZP
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 87 / 87 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBP3S206A, OPBP3Q613B, OPBP3S612B
Annotation -
The subject deals with the issues of the lives of people with physical disabilities and people with visual disabilities, the issue of barriers in the environment and relevant legislation. Students will reflect on the obstacles of people with disabilities in their personal and social life. The course includes topics: 1. Self-concept and psychosocial image of persons with physical and visual disabilities. 2. Cognitive processing of physical difference and visual impairment. 3. Social evaluation of persons with physical disabilities and visual impairments, social stereotypes in the perception of persons with limited ability to move and orient themselves. 4. Disadvantage as a question of the rights of persons with physical and visual impairments. 5. Legislative anchoring of the rights of persons with disabilities, socialization of persons with disabilities. 6. Life autonomy, self-sufficiency and quality of life of persons with disabilities. 7. System of care and support for persons with physical and visual disabilities in education. 8. Ethical aspects of working with both target groups.
Last update: Hájková Vanda, doc. PaedDr., Ph.D. (09.09.2022)
Descriptors - Czech

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury a práce se studijními materiály 34 hodin

·         seminární práce 30 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka proběhne kontaktně, v případě zpřísnění protiepidemických opatření na UK bude převedena do formátu online v  MS Teams. 

Last update: Hájková Vanda, doc. PaedDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literature - Czech

BENEŠ, P. Zraková postižení. Praha: Grada, 2009, 135s. ISBN: 978-80-271-2110-6.

BENEŠ, P.; VRUBEL, M.  Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido 2017. ISBN 978-80-7315-264-2.

CORN, A. L.;ERIN,J.N.Foundations of low vision: clinical and functional perspectives. 2nd ed. New York: AFB Press, c2010. ISBN 089128883X.

HÁJKOVÁ , V., STRNADOVÁ , I. (eds.) Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. EPOCHA & Somatopedická společnost: Praha 2011., 259 s.,ISBN 978-80-904464-1-0.

KOČOVÁ, H. a kol. Spinální svalová atrofie v souvislostech. 1. vyd. Praha: GradaPublishing, 2017, 352 s., ISBN 978-80-247-5705-6.

HAMADOVÁ, P.; KVĚTOŇOVÁ, L.: NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.

KVĚTONOVÁ,L.; ŠUMNÍKOVÁ,P.: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením. PedF UK, 2022. ISBN 9788076033375.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmologie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

ŠUMNÍKOVÁ, P. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením.Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018 s. 176. ISBN: 978-80-7603-005

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 304 s., 2006, ISBN 80-7315-134-0.

VÍTKOVÁ, M. Somatopedie Distanční studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě , 2019. Dostupné z https://www.slu.cz/file/cul/562a8925-f5fc-4ebb-afe4-4f5294dafcd4 

Publikace je pro zkoušku závazná s výjimkou kapitol : 2.5 ( str.63-71) , 3.2 -3.6 ( str.85 -163) , 4.3 -4. 4. ( str.173-193), jejichž obsah bude předmětem navazujících kurzů.

ZULIĆ, M., HÁJKOVÁ, V., BRKIĆ-JOVANOVIĆ, N. Faktory, které ovlivňují sociální participaci dětí s mozkovou obrnou na základních školách.  Speciální pedagogika, roč. 28, č. 3, 2018, s. 233−251. ISSN 1211-2720.

odkazy:

www.tyfloservis.cz

www.eda.cz

www.ranapece.cz

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (29.09.2022)
Syllabus - Czech

Osnova - část zrakové postižení

Klasifikace osob se zrakovým postižením

Zásady kontaktu a průvodcovství osob se zrakovým postižením

Zrakové funkce

Specifika osobnosti se zrakovým postižením

Speciálně pedagogické poradenství jedinců se zrakovým postižením

Zraková stimulace

Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (30.11.2021)
Course completion requirements - Czech

Zkouška bude udělena na základě splnění  zadaných úkolů, aktivní účasti na semináři a zvládnutí závěrečného písemného testu ( možnost 1 opravy).

Last update: Hájková Vanda, doc. PaedDr., Ph.D. (09.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html