SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Neuropsychology - OPBP3Q504A
Title: Neuropsychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3B207A, OPBP3Q202A
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na získání základních informací a dovedností v klinické neuropsychologii. Studenti a studentky se v předmětu seznámí se základní terminologií, vazbami mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu neuropsychologie. Dále ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se předmět zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních poruch (adiktologie, schizofrenie, deprese, afektivní chování, poruchy příjmu potravy apod.). Formálně bude předmět obsahovat prezentaci poznatků přednáškovou formou, získávání dovedností, práce s vybranými neuropsychologickými testy, kritickou četbu a prezentaci textu článku s problematikou neuropsychologie. Obsahově se zaměří na užitečné poznatky a dovednosti pro různorodou praxi budoucího absolventa psychologie např. v SPC, PPP, případně v klinické praxi. Kurz je rozdělen do 4 tematických bloků: 1. Vymezení neuropsychologie a její vazby na ostatní disciplíny, metodologie, 2. Aktivity a funkce mozku, jejich projevy v behaviorální rovině, 3. Duševní poruchy a jejich neuropsychologické souvislosti, 4. Neuropsychologická doporučení pro psychologickou praxi.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (07.04.2020)
Literature - Czech

PREISS M, KUČEROVÁ H. (ed) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybraná kapitola: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118.

BADDELEY A. Vaše paměť. Books, 1998. PREISS M, KUČEROVÁ H (ed). Neuropsychologie v neurologii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly: P. Kulišťák: Model neuropsychologické rehabilitace po úrazech hlavy, str. 331-338.

PREISS M. a KUČEROVÁ H. (ed). Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly: M. Preiss: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118, Budoucnost neuropsychologie, str. 363-371.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zkouška – písemný test. Četba a porozumění anglicky psanému odbornému článku z oblasti neuropsychologie.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html