SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Parents - Teachers - Pupils in Interaction - OPBP3Q503B
Title: Rodiče, učitelé a žáci ve vzájemné interakci
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q203A
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na komunikaci rodiny a školy, její teorii a praxi. Důležitou součástí je nácvik komunikačních dovedností. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s rodiči žáků, komunikace v náročných situacích, formy komunikace a jejich využití v kontextu současného stavu školství a nároků na učitelskou profesi. Předmět slouží nejen těm, kteří se chystají do psychologické praxe v oblasti školství a pedagogicko-psychologického poradenství, ale i všem ostatním, kteří budou profesně komunikovat s dětmi a/nebo rodiči. Prostřednictvím předmětu studující získají vhled do fungování školy a rodiny a do jejich vzájemných vztahů. Porozumí jejich perspektivám a komunikačním kódům, ale také překážkám, které limitují vzájemnou shodu. Obsah předmětu: 1. Škola a rodina jako sociální instituce a historické proměny jejich vztahů; 2. Rodinná a školní socializace v kontextu transmise kultury; 3. Rodinné faktory a jejich vliv na vývoj dítěte; 4.Co způsobuje školní docházka v životě rodiny; 5. Rodinný příběh a místo školy v něm; 6.Rodinné výchovné praktiky a jejich vlivy na formování školní kariéry dítěte; 7. Životní a profesionální projekty mezi rodinou a školou; 8. Komunikace mezi rodinou a školou.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Literature - Czech

MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: Nová podoba starého partnera a rivala školy. Pedagogika, 4, 2004.

RABUŠICOVÁ, Milada a EMMEROVÁ, Kateřina. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika, 2003, 141-151.

RABUŠICOVÁ, Milada, ŠEĎOVÁ, Klára, TRNKOVÁ Kateřina a ČIHÁČEK, Vlastimil.  Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 

RABUŠICOVÁ, Milada, TRNKOVÁ, Kateřina, ŠEĎOVÁ Klára, ČIHÁČEK, Vlastimil. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojení se vzájemnou spoluprací. Sborník prací Filozofické fakulty. Brno: 2003.

ROLLNICK, Stephen, KAPLAN, G. Sebastian a RUTSCHMAN, Richard. Motivační rozhovory ve škole. Praha: Portál, 2017

VIKTOROVÁ, Ida a SMETÁČKOVÁ, Irena. Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.01.2020)
Course completion requirements - Czech

 Aktivní účast na semináři. Reflektivní deník.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html