SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cultural anthropology for psychologists - OPBP1Q102A
Title: Kulturní antropologie pro psychology
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Interchangeability : OBPS13017, O06313017
Is co-requisite for: OPBP1S147A, OPBP1S148A, OPBP1S149A
Is pre-requisite for: OPBP1S145B, OPBP1Q141B, OPBP1Q164A, OPBP1Q140B, OPBP1Q119A, OPBP1Q109A
Annotation -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (29.10.2019)
The aim of the subject is to introduce students into the subject of cultural and social Anthropology. The subject is presented as science that is firmly grounded in fieldwork research. Students are introduced into the most influential methods and concepts and thematic areas studied in Anthropology.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (28.10.2019)

Keesing, Felix M. Cultural Anthropology. New York: Rinehart 1958.

Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství 1999.

Spradley, J.P., McCurdy, D. Conformity & Conflict. Readings in Cultural Anthropology, Eight Edition. New York : Harper Collins College Publishers 1994.

ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.

EVANS-PRITCHARD, E.E. Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1977.

GEERTZ, C. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Slon, 2000.

GELLNER, A. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993.

MALINOWSKI, B. Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Prospect Heights: Waveland Press, 1984.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (30.10.2019)


1. Úvod: Definice předmětu bádání kulturní antropologie. Pojmy kultura, etnocentrismus, paradox přirozenosti, zvyk.
2. Formy, struktury významu a společenská soudržnost. Úvod do základních témat antropologické teorie – pojmy rituál, význam, symbol, znak.
3. Antropologické metody. Srovnávací deduktivní a zúčastněné pozorování. Problém účastnické epistemologie.
4. Podrobný příklad antropologického výzkumu.
5. Reflexe příkladu příkladů z hlediska etnografické metodologie. Zaujatost a odstup. Objektivismus.
6. Materiální kultura – věci a významy.
7. Ekonomická antropologie - ekonomické filosofie, problém hodnoty, dar a směna.
8. Sociální organizace a struktura – věk a pohlaví, manželství a rodina.
9. Příbuzenství a další formy sociální organizace.
10. Řád a autorita.
11. Světový názor. Magie a náboženství. Revitalizační hnutí.
12. Lingvistická antropologie.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (30.10.2019)

The course is completed by an examination in which students must demonstrate knowledge and understanding of the subject of cultural anthropology.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (01.10.2020)
Vážení studenti,

toto jsou základní organizační informace ke kurzu Kulturní antropologie pro psychology. Kurz probíhá online formou. Bude mít tři části, přednášku, seminář k přednášce a referáty. Přednášky a materiály najdete v moodle ke kurzu zde:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10545#section-1
Do moodle ke kurzu se prosím přihlašte jako účastníci, je to nutné.

Přednášky a materiály tam budou v průběhu semestru přibývat týden po týdnu. Každý týden bude také probíhat online setkání, během kterého proběhne seminář k přednášce a prezentace referátu. Plán je využít Microsoft teams, které si prosím nainstalujte, máte je zdarma od univerzity. Pozvánku na první setkání jsem vám poslal. To první setkání bude určitě hodně technické, ale je to bohužel nutné, takže se prosím všichni pokuste zúčastnit. 

V komunikaci mailem se mnou užívejte v Předmětu vždy slovo KUAN - jde o to, že mailů je teď obrovské množství a pro mě je to způsob jak ty zprávy snadno hledat a filtrovat. Doufám, že vše nakonec dobře a hladce poběží.
Zdraví
David Doubek
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html