SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Didactics 2 - OPBO4O051A
Title: Oborová didaktika 2
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 80 / 75 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O041A
Annotation -
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (19.09.2023)
Subject Didactics 2 is based on Subject Didactics 1 by using educational theories to analyze examples of social science curricula in secondary schools. The subject makes use of the students' preconcepts and understandings of citizenship education. Students become familiar with how the curriculum of the secondary school is conceived in the curriculum documents of different countries.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (10.09.2023)

Předmět vede k porozumění různým pojetím výchovy k občanství a základů společenských věd, seznamuje s pojetím předmětu v současném českém kurikulu. Učí kriticky posoudit plnění cílů předmětu v učebnicích a didaktických materiálech.

Descriptors - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (19.09.2023)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

Seminární práce

 0 hodin

Příprava na kolokvium

10 hodin

Příprava na zkoušku                           

0 hodin

Literature - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (14.10.2019)

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-216-5.
DVOŘÁK, Dominik, Jakub HOLEC a Michaela DVOŘÁKOVÁ. Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-017-6.
DVOŘÁKOVÁ, Michaela, Veronika PAJPACHOVÁ.  Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů". Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, roč. 3, č. 1, s. 87 - 107. ISSN 2533-7882.
KNOWLEX, R. T. a A. J. CASTRO. The implications of ideology on teachers’ beliefs regarding civic education. Teaching and Teacher Education [online]. 2019, v.77, p.226-239. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0742051X18301744.
KNOWLES, R. T. Teaching Who You Are: Connecting Teachers’ Civic Education Ideology to Instructional Strategies. Theory & Research in Social Education [online]. 2017, v.46, n.1, p. 68-109. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00933104.2017.1356776.
Pasch, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (10.09.2023)

1. Analýza pojetí občanské výchvoy a základů společenských věd v českém kurikulu RVP ZV a G

2. Komparace pojetí společenských věd v kurikulárních dokumentech vybraných států 

3. Analýza zadaného tématu v učebnicích, reflexe pojetí tématu 

4. Seznámení s vybranými didaktickými materiály pro výuky Ov a ZSV

5. Didaktická analýza a kritické posouzení zadaného didaktického materiálu 

6. Reflexe problémů a výzev společenskovědního vzdělávání

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (10.09.2023)
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce u tématu 3 a 5
  • Kolokvium
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html