SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law in Civics - OPBO4O033A
Title: Právo pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 93 / 98 (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktor Hatina
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O011A
Annotation -
If a graduate of the Teaching Civics for Elementary and Secondary Schools program is to be prepared to teach the fundamentals of law in a secondary or elementary school, the goal of this course is to prepare him or her for this difficult role to the maximum extent possible. The course will introduce students to the fundamentals of law so that they can best understand it themselves and thus be able to teach it successfully.
Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
Aim of the course - Czech

Absolvent tohoto předmětu bude ovládat základní právní pojmy a principy, bude schopen pracovat s právními předpisy a právní literaturou a dokáže základním způsobem propojit právo se způsoby, jak ho vyučovat.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (21.08.2019)
Descriptors - Czech

Předmět po studentech bude vyžadovat cca 90 hodin práce (pravidelná výuka a průběžná příprava na ni, příprava na závěrečnou zkoušku).

Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
Literature - Czech

Hradil, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy: podle právního stavu k 1.1.2018. Valašské Klobouky: Petr Hradil, 2018. ISBN 978-80-270-4692-8.
Ryšávková, Veronika a kol. Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5157-3.
Sandel, Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3065-6.
Wintr, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. ISBN 978-80-7380-730-6.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.10.2019)
Syllabus - Czech
 1. Úvod do práva, právo a spravedlnost, role práva ve společnosti. Co nás čeká v tomto kurzu?
 2. Systém práva, základní právní instituce a pojmy, význam právních principů.
 3. Jak právo vzniká? Moc zákonodárná a její role v právním systému. Moc soudní a význam soudních rozhodnutí. Další exekutivní orgány (vláda, ministerstva, kraje, obce).
 4. Lidská práva, jejich role v současném světě a zakotvení v evropském a mezinárodním právu.
 5. Návštěva soudního jednání.
 6. Uplatňování a ochrana práva – civilní, trestní a správní soudnictví, právní pomoc a kde ji hledat.
 7. Co když nehraju podle pravidel? Právní delikty a sankce – trestné činy, přestupky, civilní delikty (odpovědnost za škodu).
 8. Základy občanského práva. Kdo vystupuje v právních vztazích? Co vše lze dohledat ve veřejně dostupných rejstřících? Uzavírání smluv, ochrana spotřebitele.
 9. Rodina a majetek v rodině. Uzavřete předmanželskou smlouvu? Máte sepsanou závěť? Bydlení (vlastnické, nájemní a družstevní).
 10. Jak si budu vydělávat: jako zaměstnanec, nebo podnikatel? Výhody a rizika jednotlivých forem.
 11. Občan a stát: vzájemná práva, vzájemné povinnosti. Zásady správního řízení. 
 12. Shrnutí, závěrečná diskuse.
Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.06.2024)
Course completion requirements - Czech
 • Aktivní účast v seminářích
 • Složení písemného online testu před koncem semestru (je třeba získat alespoň 50 %)
 • Ústní skupinová zkouška
Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.06.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html