Social and Cultural Anthropology in Civics - OPBO4O012A
Title: Sociální a kulturní antropologie pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 100 / 103 (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBO4O042B, OPBO4O052A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course deals with the mutual relations that bind humans and society, or culture in the broad, anthropological understanding of these concepts. It shows what forms social and cultural relations take in the areas of kinship, gender and age, politics and power, social consciousness and direct and mediated communication, religion and ritual, ethnicity and nationalism. It teaches students to critically examine the question of human identity (problematized by some social scientists) and to reflect on the social nature of the human being. Introduces briefly the history of social and cultural anthropology as well as fieldwork and other methods of anthropological research. In its seminar component, it helps to strengthen the presentation, rhetorical, and dialogical skills needed for pedagogical practice. Although anthropology itself is not explicitly mentioned in the curriculum framework, its knowledge is implicitly and significantly included in the curriculum. The course caters for these social science aspects of the secondary school curriculum and thus prepares students directly for teaching the foundations of social science.
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (28.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je poskytnout studujícím orientaci v základních pojmech sociální a kulturní antropologie, jejích hlavních podoborech a tématech; umožnit jim, aby nahlédli povahu a hloubku společenské a kulturní podmíněněnosti v myšlení a jednání jak u sebe, tak u druhých sociálních aktérů; rozvíjet interkulturní vnímavost vůči různým podobám jinakosti, s nimiž se setkáváme v současném globalizujícím se světě, a na názorných příkladech ukázat, jak lze tyto poznatky využívat v pedagogické praxi.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.08.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

45 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

12 hodin

               

Plnění předmětu           

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

4 hodiny

Příprava na zkoušku a zkouška

8 hodin

 

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (28.08.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:

ERIKSEN, Thomas H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON (Sociologické nakladatelství), 1999. ISBN 80-85850-77-X.

 

Doporučená literatura:

ENGELKE, Matthew. How to Think Like an Anthropologist. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018. ISBN 978-1-4008-8952-5.

GRAEBER, David. Dluh. Prvních 5 000 let. Praha: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0044-5.

MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-25-3.

SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

 

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Syllabus - Czech

1. Co je antropologie? Společnost, kultura a jejich podíl na lidství
2. Stručné dějiny antropologie
3. Terénní výzkum a jeho interpretace
4. Sociální osoba
5. Příbuzenství a původ
6. Manželství a aliance
7. Gender a věk
8. Náboženství a rituál
9. Společenské hierarchie. Politika a moc
10. Politika identity: nacionalismus, menšiny a “my”. Média a sociální vědomí
11. Etnicita
12. Jazyk a způsoby myšlení.

Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Course completion requirements - Czech
  • Aktivní účast v seminářích
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce
  • Písemné ověření znalostí
Last update: Samek Tomáš, Mgr., M.A., Ph.D. (21.08.2019)