Orientation and mobility - OPBK2K002C
Title: Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením
Guaranteed by: Akademická poradna (41-AP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Prostorová orientace a samostatný pohyb je jedním ze základů kvalitního prožívání života osob se zrakovým postižením. Význam budování schopnosti prostorové orientace a samostatného pohybu nelze tedy vnímat izolovaně jako prostředek k nezávislosti či integraci osob se zrakovým postižením. Stává se základem pro samostatný život, socializaci, začlenění do pracovního procesu, života ve společnosti, možnosti poznávání, realizaci a utváření osobnosti a rozvoji plnohodnotných vztahů. Dále má veliký vliv na psychický stav osob se zrakovým postižením. Kurz si klade za cíl položit základní teoretická východiska a praktické provedení základů rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu.
Last update: Svoboda Petr, Mgr. (12.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Výuka je soustředěna do 6 setkání. Vzhledem k interaktivnosti aktivit je možná jen jedna absence. 

Pro zápočet studující odevzdají reflexi do 1 měsíce po ukončení výuky. Kritéria reflexe budou prezentována na úvodním semináři. 

Last update: Svoboda Petr, Mgr. (12.02.2024)