SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Well-being and mental health of children - OPBK2K001C
Title: Wellbeing a psychické zdraví dětí
Guaranteed by: Akademická poradna (41-AP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2024
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (14)
summer:unknown / unknown (14)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Dymešová
Teacher(s): Mgr. Gabriela Dymešová
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (25.01.2024)
Předmět je zaměřen na otázku psychického zdraví dětí a jejich podpory pro well-being. Probírány budou charakteristiky ve vývoji, osobnosti a socializaci žáků školního věku, ale také problémy a krize, kterými mohou žáci 1. st. ZŠ a 2. stupně ZŠ procházet. Nabízena budou preventivní i intervenční opatření, které může učitel využívat pro podporu psychického zdraví, včetně opatření k podpoře pohody každého žáka. Nebude chybět ani analýza možností, jaké jsou vhodné postupy a formy spolupráci mezi rodiči, učiteli a odborníky při řešení vzniklých obtíží.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (25.01.2024)

1. Co je wellbeing, význam wellbeingu pro zdravý vývoj i psychické zdraví dětí, charakteristické znaky ze strany dětí. 

2. Opatření ve vzdělávacím systému v České republiky, která wellbeing podporují, charakteristické znaky ze strany škol i třídních skupin. 

3. Podpůrné prvky well-beingu: proinkluzivní opatření a individualizace výuky, formativní hodnocení, školní poradenské služby, podpora učitelů. 

4. Aktivity ve prostěch well-beingu ve třídách. 

5. Aktivity ve prospěch well-beingu jednotlivců (žáci, učitelé). 

6. Závěrečný reflektivní seminář. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (25.01.2024)

Výuka je soustředěna do 6 setkání. Vzhledem k interaktivnosti aktivit je možná jen jedna absence. 

Pro zápočet studující odevzdají reflexi do 1 měsíce po ukončení výuky. Kritéria reflexe budou prezentována na úvodním semináři. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html