SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law and management of school - OPB01N133A
Title: Právní předpisy a řízení školy
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB03N601A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Pre-requisite : OPB01N101A
Is interchangeable with: OKB01N133A
Annotation -
The aim of the course is to orient students in the field of labor and school law so that they have an overview of the main legal regulations related to their practice as a kindergarten teacher - where to find them and how to understand them, how to apply the legislation. In particular, the following topics will be discussed: 1. Hierarchy of Law, Collection of Laws, Legal and Subordinate Standards. Amendments, current legislative issues. 2. Labor Law - Labor Code, Catalog of Works, Government Order on Wage Terms, Government Order on Determining the Scope of Direct Teaching /… / Activities. Employment contract, salary assessment. Material responsibility. Holiday. Relationships in the workplace. Working order. 3. School Law - School Act, Act on Educational Staff, Decree on Kindergarten. 4. Pupil safety - case reports, case law, Civil Code, methodical instructions. Hygiene regulations, school injuries, recovery events. Minimum security standard.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je zorientovat studentky v oblasti pracovního a školského práva tak, aby měly přehled o hlavních právních předpisech vztahujících se k jejich praxi učitelky v mateřské škole

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (13.01.2022)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže:

Vážené kolegyně,   předmět vyučuje paní PaedDr. Věra Jakoubková. Kontakt na ni je: jvera.jakoubkova@seznam.cz. V případě technických obtíží se obracejte na adresu barbora.loudova@pedf.cuni.cz (776 768 103).   Předmět online je vyučován v MS Teams: LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1782d62fc7f48658b3e7aca24232f03%40thread.tacv2/conversations?groupId=e93a55fa-9fe3-4958-8739-a0207f7afdcb&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d Kód k týmu pro zápis studentů: hocsbv0

Kde zadám kód?

Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

 

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (13.01.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-397-5.

VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/16 + CD. Praha: Anag, 2015. ISBN 978-80-7263-974-8.

Sbírka zákonů – vybrané právní předpisy.

 

Další doporučená literatura:

Časopis Řízení školy, Wolters Kluwer, ISSN 1214-8679.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
Syllabus - Czech

Témata:

1. Hierarchie právních předpisů, Sbírka zákonů, zákonné a podzákonné normy. Novelizace, aktuální legislativní otázky.

2. Pracovní právo – Zákoník práce, Katalog prací, Nařízení vlády o platových poměrech, Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací /…/ činnosti. Pracovní smlouva, platový výměr. Odpovědnost za škodu. Dovolená. Vztahy na pracovišti. Pracovní řád.

3. Školské právo – Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, Vyhláška o mateřské škole.

4. Bezpečnost žáků – kazuistiky, judikáty, Občanský zákoník, metodické pokyny. Hygienické předpisy, školní úrazy, zotavovací akce. Minimální standard bezpečnosti.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (13.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmet bude zakončen

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (13.01.2022)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle:

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (13.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html