SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy of Man - ONUZ12108
Title: Filosofie člověka
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (160)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: PRET
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Annotation -
The course introduces students to the problems of basic paradigms defining the man in the metaphysical thinking ? the man as animal rationale, imago Dei and ego cogito. The modern man sees oneself as a biosocial, social, religious, moral and cultural being. The modern definitions of the man are as follows: homo faber, homo ludens, homo educandus and homo educans, homo viator, ens amant. The modern understanding of the man as a being that understands. How can people of different cultures, generations and traditions understand each other? Meeting and clash of discourses ? hermeneutic and structural solution.
Last update: HAUSER/PEDF.CUNI.CZ (20.12.2011)
Literature - Czech

Pelcová, N.: Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha, ISV 2001.

Tresmontant, C.: Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad 1998.

Freud, S.: Totem a tabu. Vtip. O člověku a kultuře.

Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Smutné tropy, Mýtus a význam, Rasa a dějiny.

Foucault, M.: Dějiny šílenství. Praha 1993.

Scheler, M.: Místo člověka v kosmu. Ordo amoris, O studu, Můj filosofický pohled na svět.

Bergson, H.: Smích, Čas a svoboda.

Fink, E.: Hra jako symbol světa. Oáza štěstí.

Levinas, E.: Existence a ten, který existuje.

Last update: HAUSER/PEDF.CUNI.CZ (20.12.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html