SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Alternative Education - ONPP147
Title: Alternativní pedagogika
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Incompatibility : ONPP1415, ONPP1416, ONPP1422, ONPP149, ON23142007
Pre-requisite : ONPP1423
Interchangeability : ON23142002, ON2314504
Is incompatible with: ONPP1415, ONPP149, ON2314501, ONPP1416, ONPP1422
Annotation -
Last update: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)
Lectures, study of relevant materials, teacher observation at alternative schools and follow-up analysis, research work on a given topic.
Aim of the course -
Last update: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

The aim of the course is to provide students with basic information about the origin and the development of reform effort in education systems both in the Czech Republic and in the world. Students acquire knowledge of particular alternative approaches by means of an alternative schools teacher observation and a follow-up analysis. The students are expected to be able to evaluate the possibilities of alternative conceptions within the Czech education system.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (28.08.2017)

Carlgren, F. Výchova ke svobodě. Praha-Zlín : Baltazar, 1991.
Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála 1995
Ludwig, H. a kol.: Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha, ČS EFFE 2000
Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha, SPS 1998
Montessori, M.: Objevování dítěte. Praha, SPS 2001
Montessori, M.: Absorbující mysl. Praha, SPS 2003

Neil, A.S.: Summerhill. Příběh první demokratické školy na světě. PeopleComm, 2015.

Pol, M.: Waldorfské školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy. Brno,FFMU 1995
Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha, Portál 2012
Rýdl, K.: Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno, Zeman 1994
Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluodpovědnosti žáka. Daltonský plán jako výzva. Praha, Strom 1998
Rýdl, K.: Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha, Public History 1999
Rýdl, K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha, ISV 2001
Rýdl, K.: Inovace školských systémů. Praha, ISV 2003
Schoenebeck, H.: Texty k postpedagogickému myšlení. Pardubice 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (28.08.2017)

Požadavky ke zkušce (ústní a písemná forma):

- odevzdání dvou reflexí pozorování v alternativní škole

- poskytnutí dvou zpětných vazeb spolužákům na jejich reflexe

- aktivní účast v závěrečné diskusi

Syllabus -
Last update: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (29.08.2017)

- Concepts, definitions
- Montessori pedagogy
- Dalton plan
- Waldorf pedagogy
- Jena plan

- Homeschooling

- Summerhill

- Modern alternative trends in education (antipedagogy, Mikhail Petrovich Shchetinin Kin´s school, community schools, value education and other)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html