SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from the History of European Political Thinking - OKNUZ12113
Title: Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Annotation - Czech
Seznámení se s vybranými autory v dějinách evropského politického myšlení od antiky po 18.st., kteří nejvíce ovlivnili vývoj teoretického sociálně-politického myšlení.
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
Aim of the course - Czech

Seznámit studenty s nejvýznamnějšími  názory autorů evropského politického myšlení od antiky po 18. století.

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
Literature - Czech

Tretera,I.:Nástin dějin evropského myšlení. Paseka.Praha 2002
Krsková,A.: Dějiny evropského politického a právního myšlení.Eurolex Bohemia 2003
Platón: Ústava.Svoboda.Praha 1993
Aristoteles: Politika.Oikoymenh.Praha 1999
Machiavelli,N.: Úvahy o vládnutí a vojenství. Vladař.
More,T. Utopia      Campanella,T.: Sluneční stát
Locke,J.: Druhé pojednání o vládě. MF.Praha 1988
Rousseau,J.J.: Rozpravy.MF.Praha (O společenské smlouvě. O příčinách nerovnosti mezi lidmi)
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
Teaching methods - Czech

Přednášky a samostatná četba.

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
Requirements to the exam - Czech

Přečíst vybraný titul z dějin evropského politického myšlení a vypracování sem. práci (interpretace, úvaha, komentář) v rozsaho 3-5 stran.

Při zápočtu diskuse nad přečteným a napsaným textem + doplňující otázka z přednášek.

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
Syllabus - Czech

1. Antika : Platón

                 Aristoteles

2. Středověk : Augustin Aurelius

                     T.Akvinský

3. Renesance :  N.Machiavelli

                        Utopisté: T.More, T.Campanella, (F.Bacon)

4. Novověk  T.Hobbes, J.Locke

                   J.J. Rousseeau

Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html