SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Ethics for Teachers - OKNUZ12106
Title: Profesní etika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 8/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (92)
summer:unknown / unknown (92)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: PRET
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Interchangeability : O03111011
Annotation - Czech
Profesní etika jako způsob implementace fenoménů: dobro, pravda, spravedlnost, zodpovědnost cestou zvnitřňování těchto obsahů v myšlenkovém, emočním a volním habitu studentů. Celky bez marga nelze předávat deskripcí předmětného charakteru, ale jen cestou probouzení prostřednictvím bytostného tázání, které je zbožností myšlení. Základem výuky je dialog, rozhovor se sebou samým prostřednictvím zkušeností s jinými. Výchova k asymetrické zodpovědnosti v době celkové - planetární, úloha elencha a sokratovského dialogu. Základem je Patočkovo promýšlení epimelei peri tés psychés, na níž stojí evropská spiritualita vedle křesťanství a osvícenství. Seznámení s postmodernou a jejími etickými deficiencemi : "každý má svou pravdu" atd. teorie pravdy, fenomén přemnocňování jako výkaz nietzscheovského nihilismu a jeho důsledky pro každodennost.
Last update: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (20.01.2017)
Literature - Czech

Patočka, J. Péče o duši I. Praha : Oikumene, 1996.

Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5

Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5

Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6

Hogenová, A. K věci samé. UK Pedagogická fakulta, Praha 2012 238 pp ISBN 978-80-7290-615-4

Hogenová, A. Čas a sebepoznání. Praha : Pedf UK, 2014, ss.168. ISBN 978-80-7290-781-6

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : PedF UK, 2011, ss.138 ISBN978-80-7290-538-6

Hogenová, A. Nesmíme pospíchat. Brno : L. Marek, 2014, ss.205, ISBN978-80-87127-62-9

Hogenová, A. Ontologie a onticita. Praha : PedF UK, 2014, ss. 180, ISBN978-80-7290-797-7

Hogenová, A. Jsme rozhovorem. Praha : PedF UK, 2011, ss. 180 ISBN978-80-7290-526-3

Last update: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (20.01.2017)
Requirements to the exam - Czech

Porozumění přednáškám a jejich znalost, písemný dialog s vybraným filosofem

Last update: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (27.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html