SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Low Vision Therapy - OKNS3S131B
Title: Zraková terapie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OKNS3S113A
Annotation -
The aim of the course is to introduce special education students to the basics of vision therapy. Vision therapy is a set of methods for diagnosing visual functions and visual skills and subsequent special methods for developing visual functions and skills with the aim of making the most possible use of impaired vision with the help of rehabilitation and compensatory aids and special procedures and techniques for the use of vision. Vision therapy enables and facilitates the long-term process of developing and maintaining visual capabilities for obtaining information from the environment, for communication, education and training, for self-service, spatial orientation and independent movement, and for managing normal daily activities. Vision therapist is a profession working in the healthcare sector in the Czech Republic (according to the valid amendment to Decree 424/2004 and Act 96/2004, par. 23a). The scope of work of this specialist is described as diagnostic, therapeutic, rehabilitation, preventive and dispensary care in the field of vision therapy. He is a person with a university degree in the field of special education.
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Literature - Czech

ŠIKL, R. Zrakové vnímání. Grada 2012. ISBN 978-80-247-3029-5.

MORAVCOVÁ,D. Zraková terapie. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.

MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.

VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-005-3.

http://www.lea-test.fi/

http://www.iazt.cz/

http://www.lowvision.org/

Materiály dostupné v systému Moodle

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Reflexe prostudované zadané literatury. Splnění úkolů zadaných v systému Moodle.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

1.      Náhled na možnosti vyšetřování zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti, barvocitu, zorného pole a adaptace na světlo a tmu.

2.      Možnosti funkčního vyšetření zraku, kdy mapujeme všechny složky vidění.

3.        Možnosti diagnostiky a rehabilitace zrakových dovedností, pochopení funkčních dopadů jednotlivých diagnóz predikujících zrakové postižení.

4.      Možnosti diagnostiky a rehabilitace CVI.

5.      Nácvik kompenzačních technik pro využití zbytků zraku za pomoci speciálních optických pomůcek.

6.      Návrhy a úpravy prostředí.

7.      Nácvik samostatné orientace a pohybu v prostoru u osob se zrakovým postižením.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html