SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pediatry for Special Educators - OKNS3S106A
Title: Pediatrie pro speciální pedagogy
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Co-requisite : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Is co-requisite for: OKNS3S105A, OKNS3S123A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S107A, OKNS3S133A, OKNS3O101A, OKNS3Q102A
Is pre-requisite for: OKNS3S114A, OKNS3S113A, OKNS3S112A
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with the basic terminology of the field, the anamnesis, the circumstances of the child's growth and development, with significant pathological conditions and diseases of childhood, with their etiology, symptoms, diagnosis, prevention, therapy and first aid. Expected outcomes: the student knows the basic pathological conditions and important diseases of childhood; can provide lay first aid; is familiar with the principles of prevention, health education and healthy lifestyle for children.
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět bude vyučován přímou výukou. 

V případě nažízeného distančního vzdělávání bude nutné si naistalovat Office 365 pro studenty , návod zde:
https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/office-365-pro-studenty/

Konkrétní informace obdrží zapsaní studenti prostřednictvím elektronické podpory v MOODLE

 

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (13.10.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:

MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 9788073151829. 

MÜLLEROVÁ, L. Základy pediatrie pro studenty učitelství. 1. vyd.  Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. 150 s. ISBN 8070443219.

ZUCHOVÁ, B., TURIN, R., SEBERA, M., KUBÍKOVÁ, Z., ZAORAL, P. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.

ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. ISBN 802103811X.

Doporučená literatura:

KÁBRT, J. Lexicon medicum. 3. vyd. Praha: Galén, 2015. 917 s. ISBN 9788074922008.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670.

MARÁDOVÁ, E.  Zdravý životní styl 1 – Rodinná výchova. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 144 s.  ISBN 978-80-7168-712-2.

SMITH, T. Lidské tělo: ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 2. vyd. Praha: Fortuna Print, 2001. 240 s. ISBN 80-86144-67-4.

TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka. Praha: Scientia, 2002, 56s.+schémata. ISBN 80-7183-257-X.

ZUCHOVÁ, B. Základní postupy neodkladné resuscitace – Guidelines 2005. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Syllabus - Czech

Obsah, základní okruhy:

 1. Růst a vývoj dítěteod prenatálního vývoje až po pubertu

- práce s kazuistikami

2. Nejčastější onemocnění jednotlivých systémů

- práce s kazuistikami

3. Nádorová onemocnění, poruchy imunity, očkování

4. Psychosomatická onemocnění a paliativní péče

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočtový test s otevřenými otázkami. Vzhledem k možnostem externistky bude vypsán jeden termín. Možnost jednoho opravného termínu.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html