SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comparative Education - OKN01N120A
Title: Komparativní pedagogika
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKN03N404A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Pre-requisite : OKN01N114A
Interchangeability : OPN01N120A
Is pre-requisite for: OKN01N134A, OKN01N129A
Annotation -
The aim of the course is to open to students basic methodological questions of comparative pedagogy and to lead them to acquire basic methods and approaches. The course is further specified in relation to pre-school education so that students can understand the comparison of conditions influencing the functioning of pre-school education in a given country, ie social, economic and political context. The aim of the course is to gain a deeper insight into the thematic areas, to determine the basic variables of the European trends in pre-school education and to formulate the basic postulates necessarily present in the reforms of the Czech pre-school education in the European context.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je otevřít studentům základní metodologické otázky srovnávací pedagogiky a vést je k osvojení základních metod a přístupů.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity)
- kontaktní výuka: 8 hodin
- příprava na test a rozhovor nad testem: 27 hodin
- domácí studium, příprava na setkání, studium literatury a pramenů: 40 hodin

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

EACEA. Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems. Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php.

EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE/EUROSTAT. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

OECD. Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care,

OECD Publishing, Paris, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264233515-en

SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I. a PRŮCHA, J.. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha, Portál 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2006. 324 s. ISBN 80-7290-269-5.

 

 

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (03.05.2017)
Requirements to the exam - Czech

Test a následný rozhovor nad testem. Min. úspěšnost 75 %.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (13.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html