SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical course of Art education didactics - OKMN0V203B
Title: Didaktika VV s praxí – pro zaměření TV, HV, DV, cizí jazyk
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Teacher(s): MgA. Michaela Kuříková
Interchangeability : OPMN0V207B
Is co-requisite for: OKMN0TV, OKMN0DV, OKMN0HV
Is incompatible with: OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0V236B, OKMN0V228B, OKMN0V234B, OKMN0V235B
Is pre-requisite for: OKMN0N242B, OKMN0H210B, OKMN0H212B, OKMN0H213B, OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0N241B, OKMN0N243B, OKMN0N244B, OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0H219B, OKMN0T265B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T259B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0H206B, OKMN0H205B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H221B
Is interchangeable with: OPMN0V207B
Annotation -
The course Didactics Vv is designed for students who do not focus on art education in their studies. In connection with curricular documents, it leads to the search for intersections of art education with other subjects, which are included cultural education and artistic creation. It also supports such forms of interdisciplinarity, where artistic exploration of objects and phenomena complements scientific knowledge. It shows students the possibilities of involving visual culture in the content of art education and the possibilities of accessing art. Following the course of Art Transformations, it teaches students how to transform their own artistic experience and knowledge into the curriculum of art education, as the basis of art tasks. Following the practice in schools, the course teaches students how to analyze art activities and reflect them in order to plan and implement their own pedagogical outcomes. Course presents current trends in didactics of art education and available materials for art education - textbooks, worksheets and workbooks as well as literature.
Last update: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (21.11.2019)
Descriptors - Czech

Přímá výuka

Přednášky: 4h

Cvičení: 4h

 

Nepřímá výuka

Reflexe praxe: 12h

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 1h

Samostudium literatury (za semestr): 13h

Práce se studijními materiály (za semestr): 13h

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 13h

Příprava reflektivního deníku:13h

Last update: Kuříková Michaela, MgA. (25.09.2023)
Literature -

FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace 1: vlastní cestou k umění:

vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011. Praha: PedF UK 2012

FULKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1997

KITZBERGEROVÁ. L. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: PedF UK 2014. elektronický text

TŘEŠTÍK, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset 2011

 

CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha Aventinum 1992, 1997

FIŠER Z., HAVLÍK V., HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem. Brno: MU 2010

HORÁK, O., FRANTA, J. Proč obrazy nepotřebují názvy? Praha: Labyrint 2014

KESNER, L. Muzeum umění v digitálním věku. Praha: Argo a NG 2000

ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah 1997

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999

PODLIPSKÝ, R., VANČÁT, J., UHL SKŘIVANOVÁ, V., ZIKMUNDOVÁ, V. a kol. Tvořivost ve výtvarné výchově.

Plzeň: ZU 2017

TOMKOVÁ, A. Práce s žákovským portfoliem v primární škole. In Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha:

Verlag Dashofer 2005 

Last update: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (21.11.2019)
Requirements to the exam -

submitting the outgoing tasks, portfolio processing, oral exam

Last update: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (21.11.2019)
Syllabus - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html