Educational and School Psychology - OKMN0Q125A
Title: Psychologie pedagogická a sociální I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0Q105A
Interchangeability : OPMN0Q125A
Is pre-requisite for: OKMN0Q134A, OKMN0Q289C, OKMN0Q135A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course is the first part of the whole year course of educational and social psychology. It aims to equip students with basic psychological knowledge and skills needed for their future profession. The content of the course is organized around key topics (Educational psychology, Teaching profession,Models of teaching, Pupil, Early literacy development) in all of them the knowledge of pedagogical and social psychology is intertwined.
Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Descriptors - Czech

V prezenční výuka bude vedena formou přednášky (8 hodin). Vedle přímé výuky bude věnováno 50 hodin samostudiu literatury a studijních podkladů. Zbytek hodin nepřímé výuky je vymezen na přípravu na zkoušky (20 hodin). 

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Literature - Czech

 Literatura základní:

ČÁP, J. ; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2000.

KREJČOVÁ, Lenka. Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 174 s. ISBN 9788026204961.

KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie – A. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2001.

 

Literatura doporučená:

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008.

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel? Praha : Portál, 2010.

KUCHARSKÁ, A.  a kol.  Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2015  str. 57-83. ISBN 978-80-7290-862-2.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: portál, 2013.

ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika,1994,  roč. 44, č. 4, s. 310-320.

ŠTECH, S: Dilemata a ambivalence učitelského povolání In Halvík a kol. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedfUK, 1998.

Další tituly a materiály ke studiu budou doporučeny v jednotlivých tematických blocích.

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Syllabus - Czech

1.      Pedagogická psychologie

2.      Profese učitele

3.      Modely vyučování

4. –  5.  Žák jako soubor dispozic

6. Rozvoj rané gramotnosti

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Kurz je ukončen zápočtovým testem z přednášených okruhů.

Last update: Lukavská Kateřina, Mgr., Ph.D. (25.09.2020)