SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - OKMN0Q105A
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10299
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Interchangeability : OPMN0Q105A
Is pre-requisite for: OKMN0Q125A, OKMN0Q115A
Annotation -
Annotation: Introduction to the study of psychology, basic concepts of general psychology and personality psychology, definition of personality, conception and theory of personality, personality structure, basic characteristics, temperament, character, abilities, dynamics of personality, motives of human behavior. Students will gain initial knowledge of the theoretical foundations of the structure and dynamics of personality, especially with the emphasis on the possibility of applying knowledge to teaching practice (child personality, teacher personality, cognition, motivation, skills development, learning issues, etc.).
Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl kurzu : porozumět organizaci a dynamice duševního života jedince, orientovat se v terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti. Získat orientaci v teoriích osobnosti, které významně ovlivnily myšlení ve 20. a 21.století. Umět aplikovat tyto poznatky na důsledky v pedagogickém procesu i psychologii žáka. 

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Descriptors - Czech

kredity 2

zakončení - zápočet

přímá výuka  8 hod přednášek

samostatné studium - počet hodin závislý na osobním tempu  intelektu studenta

                                 nutné prostudovat důkladně nejméně jednu z dporučených učebnic

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (02.10.2022)
Literature - Czech

 

Povinná literatura: 

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál,  2014.  (i jakékoliv starší i novější vydání)

Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018.

 

Rozšiřující literatura: 

Atkinson, R.L. et al., Psychologie, Portál, Praha 2007
Balcar,K., Úvod do studia psychologie osobnosti,SPN Praha 1982
Calvin,S.H., Gardner, L., Psychológia osobnosti, SPN Bratislava, 1997
Čáp,J., Mareš, J., Psychologie pro učitele, Portál, Praha 2001
Drapela,V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, (část I - III), Portál, Praha 1997
Helus,Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha 2004
Kolaříková, O., Problémy struktury osobnosti, Academia, Praha 1981
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum Praha 20078
Miscel,W., Introduction to Personality, Harcourt Brace, New York 1993
Nakonečný, M., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psychologie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Nakonečný, M., Motivace lidského chování, Academia, Praha 1996
Plháková, A.,Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan, P., Psychologie osobnosti, Grada, Praha 2007
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání, Barrister a Principal, Brno 2002

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Syllabus - Czech

duševní život  a jeho základní jevové podoby

pojmy psycický proces, psycický stav, psycická vlastnost

paradigmata výkladu duševního života, hlavní psychologické školy

osobnost a její struktura

základní vlastnosti osobnosti

temperament, jeho rysy a typologie temperamentu

charakter, jeho utváření a typy charakteru

schopnosti, jejich utváření, klasifikace schopností

inteligence

Piagetův výklad vývoje  poznávacích procesů, zejména myšlení 

motivy a motivace lidského chování

metody poznávávání osobnosti

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (02.10.2022)
Entry requirements - Czech

Kurz je určen výhradně pro studující oboru učitelství pro 1.stupeň základní školy. Ve standardní trajektorii v 1. semestru, pro specializaci (Aj) ve 3. semestru studia. 

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Kurz ukončen zápočtovým testem. Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury. Koncipován jako  formulace vlastních odpovědí studenta. Časová dotace - cca 30 minut. 

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (02.10.2022)
Learning resources - Czech

Studijní opory i pro případnou distanční on-line výuku jsou z dispozici zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10299

Last update: Presslerová Pavla, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html