SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Being and Society with teaching methodology and practice II - OKMN0O167A
Title: Člověk a společnost s didaktikou a praxí II
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Interchangeability : OPMN0O167A
Is pre-requisite for: OKMN0N175A
Annotation -
The lecture is focused on summarizing the findings of social sciences, which are a prerequisite for the didactic analysis of topics in the educational field of human and his world. In the seminars, they learn about examples of different methods of working with social science topics and evaluate their goals.
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Descriptors - Czech

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15616

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

 Příprava na test z historie             

10 hodin

 Seminární práce        

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

 5 hodin

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.02.2024)
Literature - Czech

POVINNÁ LITERATURA

Čornej P.; Pokorný, J.(2007). České dějiny do r. 2004 ve zkratce. Praha: Práh.

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál.

Dvořáková, M; Stará, J. (2010): Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Dvořáková, M. (2021). Odkud se berou?  Dětská pojetí oběhu peněz. Pedagogika. 71(2), 221-238

Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání.
Orbis scholae, 12(1), 135−157.

Dahl, R. (2001). O demokracii. Praha: Portál.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Syllabus - Czech

 

1. Principy a politické instituce demokracie, dětská porozumění politice

2. Život v obci – řešení společenského problému, různé zájmy v místní politice

3. Práce s modelovou situací, návrh výuky na vybrané politické téma

4. Historické myšlení, časová osa, generace a jejich vzpomínky, práce s životopisem – cíle a ukázky různých metod práce

5. Různá pojetí historického učiva – práce se staršími i současnými  učebnicemi a požadavky RVP v oblasti Člověk a jeho svět

6. Metody a způsoby práce vhodné pro získávání zkušeností s historickými tématy

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet udělen za 70% účast na seminářích

Odevzdané  výstupy ze seminářů

Odevzdané záznamy a reflexe 2 náslechů hodin předmětu Člověk a jeho svět - vlastivěda ve 4. a 5. ročníku

Zkouška bude udělena na základě návrhu badatelské výuky historického tématu vlastivědy a návrhu výuky k politickému učivu.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html