SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Primary School II - OKMN0N132A
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 18 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0N122A
Interchangeability : OPMN0N132A
Is pre-requisite for: OKMN0N143A
Annotation -
The aim of this course is to lead students to understand key and other deepening professional didactic knowledge. The aim is also to guide students to use didactic knowledge for the development of professional competence and the research of selected didactic problems. The course follows the topics introduced in Didactics of the 1st grade of Elementary School I and the practical experience of planning, realisation and reflection of teaching activities in Teaching Practice II. It also opens up completely new didactic themes and introduces didactic knowledge into context with other knowledge (especially peducational and psychological in the historical, comparative and school-political context), which influence the teaching process at elementary school. Podpora moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5720
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2022)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je vést studenty k porozumění klíčovým didaktickým znalostem v oblasti výukových metod a strategií, hodnocení ve výuce a řízení třídy. Předmět usiluje o to, aby studenti dokázali používat didaktické znalosti v učitelské praxi, rozvíjí učitelské kompetence v souladu s Kompetenčním rámcem studenta a studentky učitelství. Vede k aktivní práci s pedagogicko-psychologickým portfoliem během studia. Navazuje na témata otevřená v Didaktice 1. stupně ZŠ I a na praktické zkušenosti z plánování, realizace a reflexe vyučovacích činností v Učitelském praktiku II.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž:
přímá výuka:  18 hodin
samostudium:  52 hodin
portfoliové úkoly: 30 hodin
příprava na zkoušku: 25 hodin

 

 

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Literature - Czech

STARÁ, J., ZEMANOVÁ, B. Obecná didaktika - Učební metody a strategie. https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/139-obecna-didaktika-iii-vyukove-metody-strategie

Starý, K., Chvál, M., Laufková, V. a kol. Hodnocení pro učení (dostupné zde:
https://cuni.futurebooks.cz/book-access-password/hodnoceni-pro-uceni
heslo: hodnoceni)

WILDOVÁ, Radka - POCHE KARGEROVÁ, Jana - KRČMÁŘOVÁ, Tereza...et al. Obecná didaktika II. - Řízení třídy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7603-246-0.

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. a kol.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

Stará, J. Jak předcházet rušivému chování ve třídě a jak jej řešit. In: Starý, Karel a kol.: Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0, str. 117–128.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání písemné zkoušky. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Písemně zpracuje a) osnovu pojednání o tomto okruhu na max půl strany A4 (jak by koncipoval své ústní pojednání o tomto okruhu) s použitím klíčových slov daných příslušnými okruhy k SZZ z pedagogiky (ty nebude mít u zkoušy k dispozici) a s odkazem na alespoň 1 zdroj odborné literatury. Dále vypracuje k vylosovanému okruhu odpovědi na  konkrétní otázky, které mu zadá examinátor a budou vycházet z daného okruhu vymezeného klíčovými slovy.

Písemná zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných). Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů Didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Syllabus -

The key themes of the Didactics of the 1st Grade of Elementary School II, which will enable students to mentally plan, implement and reflect the classes in primary schools and solve research-oriented didactic issues, are:

1.       Safe and stimulating learning environment, effective communication, classroom rules

2.       Cognitive and personality social development, development of key competences at elementary school

3.       Didactic analysis of the curriculum on concrete examples, integration of content at the first level of elementary school

4.       Strategies and methods of teaching, promoting socio-constructivist learning of students and personality social development: cooperative learning, project method, dramatic education

5.       Management of the teaching process, differentiation strategy and individualisation of teaching

6.       Formative and summative assessment of students, feedback, self-assessment

7.       Alternative didactic concepts and innovative programs for primary school

8.       Didactic competence of teacher of elementary school in the set of professional competencies of a teacher. Quality of teaching as a sign of quality school

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání písemné zkoušky. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Písemně zpracuje a) osnovu pojednání o tomto okruhu na max půl strany A4 (jak by koncipoval své ústní pojednání o tomto okruhu) s použitím klíčových slov daných příslušnými okruhy k SZZ z pedagogiky (ty nebude mít u zkoušy k dispozici) a s odkazem na alespoň 1 zdroj odborné literatury. Dále vypracuje k vylosovanému okruhu odpovědi na  konkrétní otázky, které mu zadá examinátor a budou vycházet z daného okruhu vymezeného klíčovými slovy.

Písemná zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných). Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání portfoliových úkolů v dostatečné kvalitě. Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů Didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Learning resources - Czech
  • Podpora výuky je umístěna v Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15833
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html