SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Presentation skills in vocational education - OKBO3P056A
Title: Prezentační dovednosti v odborném vzdělávání
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
PhDr. Pavla Banýrová
Teacher(s): PhDr. Pavla Banýrová
Pre-requisite : OKBO3P025A
Annotation - Czech
Předmět přináší studentům základní orientaci v efektivních postupech při prezentování nejrůznějších komunikačních obsahů, zejména vzdělávacího charakteru. Umožní osvojení praktických dovedností potřebných pro vytvoření a použití kvalitní obrazové, textové i multimediální prezentace. Cílem předmětu je rozvinout praktické prezentační dovednosti studentů a vytvořit prostor pro jejich reflexi. Obsahové vymezení: 1. Příprava prezentace s ohledem na cíl a cílovou skupinu. 2. Promítaná obrazová prezentace – průsvitky, diapozitivy, prezentační software. 3. Prezentace pomocí posteru – příprava textové a obrazové části, prezentace posteru. 4. Prezentace pomocí multimédií – audiovizuální prezentace pomocí PC. 5. Prezentace v anglickém jazyce. 6. Prezentační technika – PC, dataprojektor, vizualizér aj. 7. Etické otázky při přípravě a použití prezentací.
Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
Literature - Czech

MEŠKO, D.; KATUŠČÁK., D.; FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

NEUMAJER, O. Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-653-6.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
Learning resources - Czech

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8930

Heslo pro hosty: akredkpg19

Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html