SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social communication in vocational education - OKBO3P035A
Title: Pedagogická komunikace v odborném vzdělávání
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
PhDr. Pavla Banýrová
Teacher(s): PhDr. Pavla Banýrová
Pre-requisite : OKBO3P025A
Annotation - Czech
Předmět pedagogická komunikace vede praktickou formou výuky s přiměřenou mírou teoretického výkladu k představě o procesu komunikace, o její funkci a formách. Vede budoucí učitele k přemýšlení nad různými verbálními a nonverbálními projevy ve vyučovacím procesu. Učí je, jak citlivě zpracovávat sociální percepci a s rozmyslem užívat ve vyučovacím procesu nonverbální komunikaci a pedagogickou rétoriku. Seznámí studenty s možným řešením konfliktních situací s žáky. Cíl předmětu: Studenti budou schopni pojmenovat komunikační bariery ve své profesi, hledat jejich příčiny a možnosti jejich odstranění. Na základě získaných teoretických znalostí dokáží volit vhodné formy verbální i neverbální komunikace ve výuce. Obsahové vymezení: 1. Sociální a pedagogická komunikace. 2. Funkce pedagogické komunikace v odborném vzdělávání. 3. Podoby pedagogické komunikace. 4. Pravidla pedagogické komunikace. 5. Sociální percepce v pedagogické komunikaci. 6. Pedagogická komunikace v různých formách výuky. 7. Specifika otázek v pedagogické komunikaci. 8. Nelegální komunikace.
Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (19.01.2020)
Literature - Czech

KREJČOVÁ, L., GILLERNOVÁ, I. (2012).  Sociální dovednosti ve škole. Praha: Portál.

MEDLÍKOVÁ, O. (2019).  Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci. Praha:

Národní institut pro další vzdělávání.

MEŠKOVÁ, M. (2007). Motivace žáků efektivní komunikací. Praha: Grada.
NELEŠOVSKÁ, A. (2008). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada.

ROLLNICK, S.; KAPLAN, S. (2017). Motivační rozhovory ve škole. Praha: Portál.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; ŠALAMOUNOVÁ, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

ŠIKULOVÁ, R., KOLÁŘ, Z. (2012). Vyučování jako dialog. Praha: Grada.

Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (19.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html