SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of physical education I - OKB03T204A
Title: Didaktika tělesné výchovy I
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Interchangeability : OPB03T204A
Annotation -
The subject is aimed at getting to know the methodology and didactics of movement activities in the outdoor environment and the basics of movement in water. The subject includes a part of outdoor physical activities with the basics of athletic activities: development of skills - running, jumping and throwing, development of movement skills, use of games; and the swimming part, which involves getting to know the basic swimming skills and the appropriate way of teaching preschool children to swim - getting to know the conditions, organization, hygiene and safety, using swimming aids for training, game elements and activities. Another part of the subject is organised as a 1-2 day course. In connection with theoretical knowledge, the content includes practical examples of outdoor movement activities in the garden and in the nature environment - practical examples of games and exercises in nature for the development of fitness, cooperation and problem solving, orientation in the terrain, environmental education suitable for children of preschool age. The course in nature integrates activities from the field of aesthetic and physical education. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology and when providing rescue and assistance.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou a didaktikou pohybových činností ve venkovním prostředí a se základy pohybu ve vodě.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 12 hodin (včetně kurzu)

příprava na zápočet: 65 hodin

samostudium a zdokonalování: 43 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literature - Czech

Bartůněk, D. (2001). Hry v přírodě s malými dětmi: hry a cvičení v přírodě pro děti ve věku od 4 do 8 let. Praha: Portál

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Brtník, T., & Kramperová, V. (2014). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Praha: UK FTVS

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Hoch, M. (1991). Učte děti plavat. Praha: Olympia

Hochová, J., & Čechovská, I. (1989). Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis. Praha: ČUV ČSTV

Kandráčová Chlebusová, T. (2019). Hrajeme si na plavání. Bolatice: Tereza Chlebusová Kandráčová

Kaplan, A., Bartůněk, D., &  Neuman, J. (2015). Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Praha: Portál

Kaplan, A., &  Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia

Kirchner, J., &  Hnízdil, J. (2004).  Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada

Lewin, G. (1982). Slabikář malého plavce. Praha: Olympia

Malpas, W. (2018). The Art of Andy Goldsworthy. Kent: Crescent Moon Publishing

Mazal, F. (2007). Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex

Neuman, J., Vomáčko, L., &  Boštíková, S. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál

Nováková, T. a kol. (2015). Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku. Praha: Karolinum

Resch, J., &  Kuntner,  E. (1997). Jak se neutopit: učíme se plavat hrou a vesele. Olomouc: Hanex

Vlček, P., a kol. (2016). Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Brno: PedF MU

Vrbas, J., Trávníček, M., & Šauerová, K. (2013). Atletika v předškolním a mladším školním věku: učební materiál. Brno: Masarykova Univerzita

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech

Atletická část:

  • Hry ve venkovním prostředí
  • Základy atletických činností - běh, skok, hod a hry pro jejich rozvoj


Plavecká část:

  • Seznámení s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností 
  • Používání plaveckých pomůcek k nácviku a rozšíření plaveckých dovedností, herní prvky a činnosti, záchrana tonoucího


1-2 denní kurz:

  • Pohybové činnosti venku na zahradě i v přirozeném přírodním prostředí a orientace v terénu
  • Praktické příklady her a cvičení v přírodě pro rozvoj zdatnosti, spolupráce, řešení problémů
  • Práce ve skupině na zadané téma
  • Motivace herních situací a činností prostřednictvím písně (výuku zajišťuje katedra hudební výchovy)
  • Land Art, Earth Art - utváření krajiny a místa (výuku zajišťuje katedra výtvarné výchovy)
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce i kurzu

Atletická část:

Správné předvedení pohybové činnosti

Plavecká část:

Zpracování vyučovací jednotky na zadané téma

Uplavat 100 m souvisle polohově (vystřídat plavecké způsoby kraul, znak a prsa v min. délce 25 m + startovní skok a obrátky dle pravidel plavání)

Kurz v přírodě:

Práce ve skupině na zadané téma

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html