SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law and management of school - OKB01N133A
Title: Právní předpisy a řízení školy
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (28)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKB03N601A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Pre-requisite : OKB01N101A
Interchangeability : OPB01N133A
Annotation -
The aim of the course is to orient students in the field of labor and school law so that they have an overview of the main legal regulations related to their practice as a kindergarten teacher - where to find how to understand them, how to apply the legislation. In particular, the following topics will be discussed: 1. Hierarchy of Law, Collection of Laws, Legal and Subordinate Standards. Amendments, current legislative issues. 2. Labor Law - Labor Code, Catalog of Works, Government Order on Wage Terms, Government Order on Determining the Scope of Direct Teaching /… / Activities. Employment contract, salary assessment. Material responsability. Holiday. Relationships in the workplace. Working order. 3. School Law - School Act, Act on Educational Staff, Decree on Kindergarten. 4. Pupil safety - case reports, case law, Civil Code, methodical instructions. Hygiene regulations, school injuries, recovery events. Minimum security standard.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Descriptors - Czech
Vážené kolegyně,
 
předmět vyučuje paní PaedDr. Věra Jakoubková.
Kontakt na ni je: jvera.jakoubkova@seznam.cz.
V případě technických obtíží se obracejte na adresu barbora.loudova@pedf.cuni.cz (776 768 103).
 
Předmět online je vyučován v MS Teams:
LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1782d62fc7f48658b3e7aca24232f03%40thread.tacv2/conversations?groupId=e93a55fa-9fe3-4958-8739-a0207f7afdcb&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d
Kód k týmu pro zápis studentů: hocsbv0

Kde zadám kód?

Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-397-5.

VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/16 + CD. Praha: Anag, 2015. ISBN 978-80-7263-974-8.

Sbírka zákonů – vybrané právní předpisy.

 

Další doporučená literatura:

Časopis Řízení školy, Wolters Kluwer, ISSN 1214-8679.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html