SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching practice at the 1st grade of primary school - OK0615268
Title: Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 0 [days]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Explanation: Rok3
Old code: SPPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Incompatibility : O01215268
Pre-requisite : OK0615017, OK0615110
Interchangeability : O01215268
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (04.06.2007)
Students observe at the 1st grade of primary school. They are actively involved at assistant works during this week. They reflect these observation and involvement.
Aim of the course - Czech
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2013)

Tato souvislá pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce učitele v 1. třídě ZŠ.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (04.06.2007)

dle aktuálních požadavů

Course completion requirements - Czech
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2013)

V době konání praxe se student/studentka  dle možností účastní veškerých činností třídy. Reflektivní deník z praxe, který obsahuje: písemné záznamy z pozorování činnosti učitele a žáků, charakteristiku školy a školní třídy, záznamy o vlastních aktivitách studenta a závěrečnou reflexi s důrazem na zhodnocení specifik práce učitele s dětmi na počátku školní docházky. Na základě splněných požadavků obdržíte zápočet u doc. Radky Wildové.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html