SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of development of initial literacy I - OK0615154
Title: Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (65)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKMN0N143A
Explanation: Rok3
Old code: DRPG
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Incompatibility : O01215154
Pre-requisite : OK0615018, OK0615020, OK0615107
Interchangeability : O01215154
Is pre-requisite for: OK0615155
Annotation -
The topic introduces present development of elementary literacy. Lectures and seminars present the most used methods of development of elementary reading and writing in history of Czech school and in the present as well. It also present didactic materials. There is integrated pedagogical practice at 1st grade of Compulsory school at the seminars.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (19.06.2007)
Literature - Czech

Křivánek,Z. - Wildová,R. : Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, PedF UK 1997

Matějček,Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1998

Doležalová,J. : Didaktika prvopočátečního psaní. Hradec Králové, VŠP, 1995

Tymichová,H. : Nauč mne číst a psát. Praha, SPN 1996

Wildová, R.(ed.): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního psaní a čtení. UK PedF, Praha 2002

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (19.06.2007)
Course completion requirements - Czech

Zápočet je udělen na základě splnění dílčích úkolů zadaných na setkáních.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html