SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Education II - OK0615126
Title: Dějiny pedagogiky II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKMN0N113A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Incompatibility : O01215010
Pre-requisite : OK0615107
Interchangeability : O01215010
Is pre-requisite for: OK0615017
Annotation -
Continuity of the course History of Education I. It leads the students towards orientation in various streams of educational thinking and school practice in the XX. th century. Besides foreign developmental tendencies, the course also emphasizes knowledge of the roots of Czech tradition. The last part of the course is dedicated to the development of elementary schools in the Czech region. The seminar is dedicated to reading and analysis of original texts.
Last update: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Literature - Czech

Koťa, Jaroslav. a Karel  Rýdl.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha : PedF UK, 1992.

Singule, František. Pedagogické směry XX. století. Praha : SPN, 1966. (ss. 17 - 70)

Spěváček, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha : SPN, 1978.

Uher, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha : UK, 1971.

Uhlířová, J. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 

Váňová, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha : SPN,  1986.

Váňová, R. Československé školství ve 30. letech. Praha : PedF UK, 1995.

Last update: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Requirements to the exam - Czech

Předmět bude zakončen ústní zkouškou. Podkladem ke zkoušce je studium literatury, obsah přednášek a materiálů v MOODLE.

Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (15.01.2019)
Syllabus - Czech

Sylabus kurzu je vystavěn na těchto tématech:

1. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey)

2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet)

3. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí)

4. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II ( Pojetí pedagogiky, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva)

5. Vývoj počátečního školství  1774 - 1869

6. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.11.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html