SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Education I - OK0615107
Title: Dějiny pedagogiky I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Incompatibility : O01215009
Interchangeability : O01215009
Is pre-requisite for: OK0615126, OK0615019, OK0615154
Annotation -
The course enables the students to understand fundamental historical tendencies that have influenced the evolution of pedagogical thinking. It is dedicated to the history of education until the end of 19th century with special attention to the local tradition, particularly J.A. Comenius. The course also tries to facilitate deeper identification of students with the chosen subject of study. The exercices are assigned for reading and analysis of original texts.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (09.05.2007)
Literature - Czech

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

KOMENSKÝ, Jan Amos Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. I.  Praha : SPN, 1958, s. 41-282.

KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha : Univerzita Karlova v Praze , Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

VÁŇOVÁ, Růžena a kol. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 80-86039-29-3.

VOMÁČKA, Jiří. Proměny školního vzdělávání v našich dějinách. Ústí nad Labem : UJEP, 1993.

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

CACH, Josek a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách, díl. II. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 1991.

ČAPKOVÁ, Dagmar. Myslitelsko vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského. Praha : Academia, 1987.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
Syllabus - Czech

Sylabus:

1-2. Úvod (pojmy a metodologie dějin pedagogiky), přehled vývoje cílů výchovy, strukturace a jejich promítnutí do proměny obsahu výchovy a vzdělání.

3-4. Středověké univerzity jako centra vzdělanosti (UK). Vliv náboženských rozporů v Čechách, česká reformace a její vliv na základy lidového vzdělání.

5-6. J. A. Komenský I – myslitel novodobé pedagogiky (pojetí člověka, dítěte a dětství, školy, učitelství, pojetí obecné školy).

7-8. J. A. Komenský II – náprava lidské společnosti sub speciae educationis (přirozenost v lidském vývoji, ve výchově a vzdělávání, didaktické zásady, nenásilí, irenismus).

9-10. Naturalismus 18. st. – Osvobození dítěte J. J. Rousseaua (následovníci – J. J. Pestalozzi).

11-12. J. F. Herbart – pedagogika ovlivněná filozofií a psychologií, obrat k formalismu – herbartismus.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (26.11.2018)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za aktivní účast v semináři, četbě 3 povinných textů a písemného testu na konci semestru.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html