SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching practice I - OK0615019
Title: Učitelské praktikum I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Explanation: Rok2
Old code: UČPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Incompatibility : O01215019
Pre-requisite : OK0615107, OK0615108, OK0615109, OK0615110
Interchangeability : O01215019
Is pre-requisite for: OK0615020
Annotation -
The continuous practice at the stem/student chosen school, a visit organized by the guarantor of the course or other visits and peer observations of the course participants. The practice is the opportunity to discover different types of schools and facilities, meeting with the variety of children population, exploring different concepts of teaching and alternative and innovative education programmes in the practice. The course is conducted in the close connection with the course Didactics of the primary school. Students will keep a reflective diary, fulfill the assigned tasks and share their experiences.
Last update: TOMKOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2013)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti s oporou o Rámec profesních kvalit učitele- studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria.  Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností.

Last update: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (06.10.2016)
Literature - Czech

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2. KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: VÚP 2005.

4.       Jedna publikace dle vlastního výběru:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)
Syllabus - Czech

Organizace:

A)      Individuální plnění učitelské praxe

V případě, že student/studentka vyučuje na 1. stupni, realizuje praxi ve vlastní třídě (škole) a hospituje 5 hodin. Doloží potvrzením. Tato praxe se školám neproplácí.

 V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu a třídu na 1. stupni ZŠ dle svých preferencí a zajistí si možnost zde 10 hodin hospitovat a 10 hodin vyučovat. Doloží potvrzením. Tato praxe se školám neproplácí.

Doporučujeme využít také příležitostí ke vzájemným hospitacím u kolegů – účastníků kurzu Učitelské praktikum I.

Student pokračuje v písemné reflexi vlastní výuky - materiály (přípravy, didaktické pomůcky, ukázky práce,..) shromažďujte ve složce (pedagogickém portfoliu), která může být  podkladem k práci v seminářích Didaktiky 1. stupně ZŠ I a II. Při plánování a reflexi se opírá o Rámec profesních kvalit.

B)      Plnění úkolů a sdílení v prostředí moodle-kurz s názvem  Učitelské praktikum I -kombi OK0615019

C)      Prezenční výuka

 

 

Last update: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (06.10.2016)
Course completion requirements - Czech

Požadavky k zápočtu:

1.       3 splněné úkoly v prostředí Moodle.

2.       Potvrzení ředitelství školy o vykonané pedagogické praxi v požadovaném rozsahu (viz Potvrzení) vložené do Mooodle.    

3.       Aktivní účast na prezenčním setkání.

Last update: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html