Introduction to Economics - OK0612008
Title: Úvod do ekonomie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 6/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : O01112008
Interchangeability : O01112008
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurz v úvodu seznamuje s předmětem a metodami zkoumání ekonomie. Dále se zabývá dějinami ekonomických teorií, včetně české ekonomické školy. Rozhodující část kurzu je věnována problematice mikroekonomie ; jedná se zejména o výklad fungování trhu, chování spotřebitele a firem na trhu. Seznamuje též s podstatou výrobních faktorů a jejich trhy. Část makroekonomická zahrnuje výklad agregátní nabídky a poptávky, celkové rovnováhy, ukazatelů produkce, hospodářských cyklů a jejich teorií. Detailněji se zabývá problematikou nezaměstnanost a inflace. Zahrnuje též výklad peněz a jejich funkcí, bankovního systému, pojišťoven. Je též věnována pozornost výuce základu hospodářské politiky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány vysvětlení mezinárodní ekonomie a ekonomické integrace. Odborná literatura: Šrédl, K.: Základy obecné ekonomie pro pedagogy, PedF UK, Praha 1994 Šrédl, K.: Ekonomie a pedagog, PedF UK, Praha 2005
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2008)