Didactics of primary school IIb - OK0415225
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ IIb
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OCRN17UC29
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (01.06.2009)
This course deals with selected comprehensive topics. Students must write essey to pass examination, good orientation in the topics of the course is also required.
Literature - Czech
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (01.06.2009)

1.Spilková, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál 2005.

2. Jedna publikace z následujících (dle požadavků vyučujících seminárních skupin):

Kalhous, Z. a kol. Školní didaktika. Praha. Portál 2002.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha. ISV 1999 (kapitoly 2 - 9)

Šikulová, Mullerová: Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství. Ústí nad Labem 2001.

3. Jedna publikace k alternativní pedagogice a inovativním projektům. dle vlastního výběru, např.

Singule,F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha, SPN 1992.

Rýdl, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno 1994.

Rýdl, K. Reformní praxe v současných školských systémech. Praha 1990.

Krejčová, Kargerová. Začít spolu. Praha. Portál 2003.

Lukavská, E. Pozor děti. 2003.

Václavík, V. Cesta k moderní škole. Hradec Králové. Gaudeamus 1995.

4. Výběrově- didaktické pojmy:

Průcha, Walterová, Mareš: Pedagogický slovník. Praha. Portál 1998.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (20.05.2019)

Ročníková práce, seznam prostudované literatury.

Syllabus - Czech
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (01.06.2009)

Individualizace ve výuce, práva dítěte.

Hra ve výuce .

Diagnostika v práci učitele.

Dramatická hra ve výuce.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (20.05.2019)

Ročníková práce, ústní zkouška.