SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Education of immigrant children - OK01315V44
Title: Vzdělávání žáků-cizinců
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (22)
summer:unknown / unknown (22)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Class: Volitelné předměty pro PS
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (25.10.2019)
Kurz v zimním semestru pro prezenční studenty: Kurz sestává ze čtyř prezenčních setkání po 180 minutách a z asistenční praxe po dobu 3 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na školách, kteří vzdělávají žáky s odlišným mateřským jazykem. Na úvodním setkání budou studenti seznámeni se základními informacemi z oblasti migrace a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do škol, dále pak s principy práce s ostatními žáky a problematikou češtiny jako cizího jazyka. Po těchto třech setkáních budou studenti hledat do školy, kde budou asistovat žáky s odlišným mateřským jazykem. Na vaší náslechu ve třídě budoucích pracovníků na pedagogické diagnostice žáka v participaci s třídním učitelem, kdy budou zpracovávat kazuistiku, kterou žáka. Další budoucí studenty se mohou snažit hledat na třídě, kde se budou zaměřovat zejména na práci s cíli pro celou třídu a pro žáka s odlišným mateřským jazykem. V závěru asistentské praxe budou studenti navrhovat individuální vzdělávací plán pro účely žáka. Všechny materiály, které mají studenti a shromažďují vaše budoucí reflexní deníku, které budou výstupem vašeho předmětu, mohou být i součástí studentského portfolia. Další je k tomuto kurzu zřízen moodle, ve svých budoucích oděvech se díváte na úkoly. Kurz v letním semestru pro studenty kombinovaného studia: Obsah kurzu bude student jako pro prezenční studenty. Prezenční setkání proběhnou pouze dvě a účast na nich je povinná. Ke kurzu je zřízen kurz moodle, ve kterém budou studenti oblečeni a budou aktivně pracovat v průběhu semestru. Praxe čekají na škole, kde studenti vyučují, volí na školách po domluvě s vyučujícím.
Aim of the course - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.02.2018)

Studenti budou připraveni na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, získají dovednosti jejich efektivního a úspěšného začlenění. Seznámí se s odbornou literaturou vztahující se k této oblasti. Na základě vlastní zkušenosti dokážou připravit vyučovací hodinu pro třídu, ve které je přítomen takový žák, navrhnout jeho plán podpory a pracovat s jeho vzdělávacími cíli.

Literature -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.02.2018)

Kolektiv autorů. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách.

Praha: META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1, (ke stažení zde: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf)

 

META, o.p.s. Principy práce s žákem s OMJ. [25.8.2014] http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-bezne-tride-aneb-pedagogika/pet-principu-prace-s-zakem-s-omj

 

Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. Praha: Portál, 2007.

 

Janebová, E. (ed.): Interkulturní komunikace ve škole. Praha: FFUK, 2009.

 

Drahomíra Jucovičová et al.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: D+H, 2009.

 

Habart, T. a kolektiv. Krok za krokem k inkluzi. Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.,  Praha 2010 (ke stažení zde: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_84.pdf)

 

Kostelecká, Y. a kolektiv. Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýzy, diagnostika. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2013, ISBN 978-80-7290-630-7.

Teaching methods -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.02.2018)

case studies, discussion, group work, lecture

Requirements to the exam -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.02.2018)

To pass the course the studend is expected to work up an individual educational plan for a model case.

Syllabus -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.02.2018)

Sectional theme Education of the democratic citizen in RVP ZV

Efective approaches to the education for democracy in primary school

Situation of foreigners in the Czech school

Legislative framework of the education of foreigners in the Czech school

Supporting inclusive approach to the foreign pupils (coordination, goal setting, evaluation criteria, peer support, school climate, individual educational plans, pedagogical assistence)

Czech as a second language

Communication with the foreign pupil and his/her family

Creating educational materials

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html