SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foreign language - French - ODSZ22003
Title: Cizí jazyk - Francouzština
Guaranteed by: Kabinet výuky cizích jazyků (41-KVCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Kurz je určen pro doktorandy všech oborů, kteří již mají dobré jazykové znalosti, které dříve získali při studiu na středních či vysokých školách. Předpokládá se znalost základních gramatických struktur a dobré slovní zásoby. Kurz vede doktorandy k tomu, aby byli schopni samostatně číst svou odbornou literaturu v cizím jazyce. Pozornost je věnována především těm gramatickým strukturám, které jsou typické pro odborný styl. Přihlíží se i základním potřebám těchto pracovníků při ústním a písemném styku s cizinci.
Last update: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)
Teaching methods - Czech

Jedná se o výjimečné případy, které se řeší individuálními konzultacemi

Last update: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2010)
Syllabus - Czech

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.

Last update: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html