SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Parents - school relationship - OD0513014
Title: Vztah rodiny a školy
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Annotation -
Parents - school relationship The objective of the course: to analyse a dimension, a form or functions of the mutual exchange between family and school and to understand their articulation in the process of socialization of the child. The student has to demonstrate the ability to read and understand international scientific (not only psychological) literature in this field and to frame the psychology concepts to better explain the process of school education today.
Last update: Štech Stanislav, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Literature - Czech

MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok 1990.

DE SINGLY, F. Sociologie moderní rodiny. Praha: Portál 1999.

KELLAGHAN, T., SLOANE, K., ALVAREZ, B., BLOMM, B.S. The home environment and school learning: promoting parental involvement in the education of children. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.

ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha:, Slon, 2001.

RAY, B. Home schooling on the threshold. Salem, OR: National Home Education Research Institute, 1999.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. In PSŠE Co se v mládí naučíš ... Praha: UK-PedF, 2001 (1. vyd. 1993), s. 144-164.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Vztahy rodiny a školy|hledání dialogu. In Kolláriková, Z., Pupala, B. (Eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.57-93

Pedagogika, monotématické číslo , 4, 2004.

Last update: Štech Stanislav, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Teaching methods - Czech

Ústní zkouška 

Forma výuky

Samostatná práce, konzultace

Četba povinné literatury (4 publikace z povinné literatury, z toho 2 cizojazyčné + 2 publikace podle vlastní volby)

Seminární práce (aplikace poznatků z literatury na téma  blízké tématu disertace)

Last update: Štech Stanislav, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Závěrečný atest: kolokvium nad písemnou prací.

Last update: Štech Stanislav, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html