SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Higher Education pedagogy - OD0133004
Title: Vysokoškolská pedagogika
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 20/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Is pre-requisite for: OD0133009
Annotation -
Objectives: Acquisition of theoretical knowledge of higher education pedagogy and its reflection concerning the university teachers´ teaching. Understanding the development trends and current problems of tertiary education. Improvement of self-reflection skill, while gaining more incentives and motivation for self-improvement.
Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

ALTBACH, P.G.; PETERSON, P. McGill, Higher Education in the New Century.Global Challenges and Innovative Ideas. Rotterdam : Sence Publisher, 2007.

ELTON, L. Teaching in Higher Education: Apraisal and Training. London : Kogan Page Ltd., 1987.

FRY,H. ; KETTRIDGE, S. ; MARSHALL, S. A Handbook for Teaching  and Learning in Higher Education. London: Routlage, 2009.

LIGHT, G., COX, R. Learning and Teaching in Higher Educatin: The Reflective Professional. London : Paul Chapman Publishing, 2001.

LINHARTOVÁ, D. Vysokoškolská psychologie. Brno : MZLU, 2008.

McKEACHIE , W.J. (ed.) Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Boston : Houghton Mifflin Company, 1999.

RAMSDEN, P. Learning to Teach in Higher Education. London : Routlage, 1991.

ROHLÍKOVÁ,L.; VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada, 2012.

VAŠUTOVÁ, J. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha : UK PedF, 2002.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Teaching methods - Czech

Forma a rozsah výuky: kurz probíhá ve dvou soustředěních po 20 hodinách výuky formou přednášek, cvičení, workshopů, prezentací účastníků, diskusí.


          

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Requirements to the exam - Czech

Způsob ukončení: zkouška založená na závěrečné práci. Úspěšní absolventi získají osvědčení, podmínkou je účast na kurzu a složení zkoušky.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Syllabus - Czech

Obsah:

    Aktuální otázky vysokého školství a vzdělávání a vysokoškolské politiky

    Akademická profese (znaky, determinanty proměn, akademická dráha, struktura rolí a činností, kompetence)

    Vysokoškolští studenti a studium (role, motivace, přístupy ke studiu, kognitivní styly)

    Teoretické a praktické otázky vysokoškolské výuky (strategie výuky, tradiční a moderní formy, aktivizující metody, výuka podporovaná počítačem))

    Projektování a hodnocení na vysoké škole

    Zátěžové situace na vysoké škole

    Akademická kultura: interpersonální vztahy, kultura výuky a studia

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html