SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Swimming III. - OCRT21TV30
Title: Plavání III.
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Pre-requisite : OCRT21TV12, OCRT21TV13
Annotation -
The subject is focused on the principles of safety when teaching swimming and on saving a drowning person and helping a tired swimmer. Furthermore, to develop swimming endurance and strength. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojit si zásady bezpečnosti u vody a zvládnout záchranné akce.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Descriptors - Czech

přímá výuka: 5 hodin

příprava na zápočet: 15 hodin

samostudium: 20 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literature - Czech

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, J. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody. Bazény, koupaliště a aquaparky. Praha: Falon

Miler, T. (1999). Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech

Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích

Plavání ve ztížených podmínkách

Dopomoc unavenému plavci

Záchranné pomůcky

Akce záchrany

Plavání pod vodou 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce

Splnění plaveckých dovedností: předvést akci záchrany tonoucího, dopomoc unavenému plavci, tažení "figuríny" na vzdálenost 25 m, lovení předmětů ze dna v hloubce, skok z 3m prkna po nohou, 200 m plavání ve ztížených podmínkách (v oděvu) a uplavat 400 m plaveckým způsobem kraul

 

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html