SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
v - OCRT21TV24
Title: Atletika III.
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Pre-requisite : OCRT21TV06, OCRT21TV07
Annotation - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)
Nácvik a zdokonalování skoku dalekého - technika dlouhého kroku, způsob skrčný, informativně kročný a závěsný. Důraz je kladen na zvládnutí techniky odpovídající možnostem dané věkové kategorie. Nácvik hodu míčkem (granátem 350 g) - průprava pro zapojení všech tělních segmentů, odhodové postavení, odhody ze tří kroků, postupné napojení rozběhu na odhod. Systematický rozvoj obecné i speciální vytrvalosti intervalovou a souvislou metodou. Využití odpovídajících atletických pohybových her Test výkonnosti skoku dalekého, hodu míčkem a běhu na 1500/800 m
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

Získat základní pohybové dovednosti ve vyučovaných disciplínách. Osvojit si didaktické principy nácviku těchto disciplín.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

des.

Literature - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

PRUKNER, V. - MACHOVÁ, I. Didaktika školní atletiky 1. vydání, 2011, ISBN:978-80-244-2757-7

VILÍMOVÁ, V. Didaktika atletických disciplín. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997.

Pravidla atletiky (aktuální).

VÁLKOVÁ, H. Atletika je i hra. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. 86 s. ISBN 80- 900925-3-5.

VALTER, L. NOSEK, M. Metodika nácviku atletických disciplín. Ústí n/L: UJEP PF, 2008. CD

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.  

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

1.    Úvodní informace o probíraných disciplínách - bezpečnost

2.    Průpravná cvičení zaměřená na skok vysoký a hod diskem

3.    Nácvik techniky hodu diskem

4.    Nácvik techniky skoku vysokého (flop)

5.    Atletické hry

6.    Teoretické a didaktické základy nácviku uvedených disciplin - průběžně

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

Získání zápočtu:

Aktivní účast na výuce

Demonstrace základní techniky skoku do výšky (flop) se splněním zápočtového limitu

Demonstrace základní techniky hodu diskem se splněním zápočtového limitu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html