SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of PE - OCRN20UC44
Title: Didaktika TV II.
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Annotation -
The position and focus of didactics of school PE in the context of teaching profession. The subject is innovated, respectively. deepened by the development of innovative methods and didactic, respectively. organizational forms of teaching, including didactic measures within the current issue of inclusive education in terms of measures ensuring adequate inclusion of pupils with specific educational needs, builds on the didactics of school physical education I. And develops knowledge of this subject and deepens the theoretical and practical area.
Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Aim of the course -
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to build on and extend the professional knowledge of students in didactics of school physical education in areas of the position and focus of didactics of school physical education in the context of the teaching profession. The subject is innovated, respectively. deepened by the development of innovative methods and didactic, respectively. organizational forms of teaching, including didactic measures in the context of the current issue of inclusive education in terms of measures ensuring adequate inclusion of pupils with specific educational needs.
Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Literature -

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programuPraha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Měkota, K., Kovář, R. at al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice. INCA, 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.
Dobrý, L., Svatoň, V. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS.
Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Requirements to the exam -

Requirements for passing the subject (ie exams) are clearly based on the content, respectively. syllabus of this course, from annotation and recommended literature in the course characteristics in SIS and are further specified by the teacher at the beginning of the semester.

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Syllabus -
Introduction to didactics of physical education.
- Sources and position in the system of sciences.
- Characteristics of the role of pupil and teacher in the educational process of PE.
- Methodological and organizational forms of PE, didactic procedures, methods, styles, their application and trends.
- The subject of didactics of PE, didactics of PE as a scientific discipline and subject of teaching.
- Pupil in the educational process of PE - ontogenesis of motor skills, didactic aspects of motor learning.
- Personality of PE teacher, professional analysis, teacher's competence.
- Didactic principles in TV.
- Issues of inclusive education and access in the context of the teaching profession in physical education.
- Innovative methods, procedures and didactic aspects of inclusion of pupils with specific educational needs in physical education.
Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Course completion requirements -

The requirements for passing the course (i.e. exams) are clearly based on the content, or the syllabus of this course, from the annotation and recommended literature in the course characteristics in SIS and are further specified by the teacher at the beginning of the semester.

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (05.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html