SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Primary Education IV - OCRN20UC38
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ IV.
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Teacher(s): MgA. Alžběta Ferklová
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na orientaci studujících v současných požadavcích na diferenciace a individualizaci výuky v souvislosti se společným vzděláváním. Zabývá se řízením celé třídy v těchto podmínkách a požadavky na didaktické dovednosti učitele a specifika socializační funkce základního vzdělávání na 1. stupni.
Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Aim of the course - Czech

Účastníci jsou zorientováni v přípravě závěrečného pedagogického portfolia prokazujícího jejich připravenost na výuku na 1. stupni ZŠ. Dále se připravují na výuku na 1. stupni ZŠ.

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Descriptors - Czech

Kurz v Moddle. Přístup bude studujícím sdělen.

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Literature - Czech

Tomková, Anna a Helena Hejlová, Miroslav Procházka, Marie Najmonová. (2020) Spolupráce učitele s dalšími odborníky v realitě společného vzdělávání. České Budějovice, JČU České Budějovicích, PedF.

Lechta, Viktor et al. (2016) Inkluzívní pedagogika. Praha: Portál.

Vališová, Alena a Hana Kasíková (2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. (Kapitola 11 a 26).

Vágnerová, Marie (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:Portál.

Podpora inkluze. Katalog podpůrných opatření. Dostupné z: https://inkluzivniskola.cz/

Inkluze v praxi. Dostupné z: http://www.inkluzevpraxi.cz/

Nadané děti. http://www.nadanedeti.cz/

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Dostupné z: https://cosiv.cz/cs/

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Syllabus - Czech

Význam a funkce portfolia ve vzdělávání, profesní portfolio, žákovské portfolio. Individualizace a diferenciace výuky při přímém řízení celé třídy, spolupráce s dalšími pedagogy, asisitenty pedagoga a experty. Dramatická hra ve výuce.

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška z témat semestru, plnění průběžných úkolů.

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html