SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skills and Teaching Metods in Track and Fields - OCRN20UC13
Title: Teorie a didaktika atletiky
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 3 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)
Seznámení s teoretickými a praktickými základy atletiky odpovídajícími rozsahu výuky 1. st. ZŠ.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

cíl

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)

 V případě omezení prezenční výuky část předmětu proběhne na základě online zadání. Link bude v předstihu zaslán.

Literature - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)

Choutková, B., Fejtek. M. Malá škola atletiky. Praha: Olympia, 1989.

Chromý, Z., Válková, H. Sportovní příprava - atletika. Olomouc. Hanex, 1987.

Růžička, L. Didaktika atletiky pro studující učitelství ZŠ. Praha: UK, 1992.

Válková, H. Atletika je i hra. Olomouc? Hanex, 1992.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)
Osvojení si základních metod a teoretických podkladů z teorie atletiky, pro vhodnou aplikaci atletických činností při výuce tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Seznámení se s možnostmi modifikace jednotlivých atletických disciplín pro danou věkovou kategorii.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)

Aktivní účast ve výuce

Seminární práce - Příprava a vedaní atleticky zaměřené vyučovcí jednotky pro I. st. ZŠ  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html