SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Pathology - OBSP18140
Title: Sociální práce
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Psychology > Social Psychology
Co-requisite : OBSP18099, OBSP18250, OBSP18411
Is co-requisite for: OB2318799, OBSP18199, OBSP18099
Is pre-requisite for: OBSP18220, OBSP18320
Annotation -
Annotation Social deviation, social pathology; basic therminology, definition of groups at risk, addictive behaviour; theories about factors leading to addiction: biological, sociological, and psychological; drug addiction, its causes and types; alcohol and tobacco addiction, sexual addiction, sect addiction and addiction to malign cults, characteristics of addictive behaviour, criminality and its sources, aggression towards children, syndrome of an abused and a neglected child; primary, secondary and tertiary prevention of social pathological issues, non-state institutions.
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Literature - Czech

BARTLOVÁ, S. Sociální patologie. Brno: IDVPZ, 1998

ČERNÍKOVÁ, V., ŠTABLOVÁ, R. Mládež a drogy. In: Mládež a sociálně negativní jevy. Sborník referátů ze semináře. Praha: PA ČR, 1996

KOUKOLÍK, F. DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina, stres. Praha: Galén, 1994

Mühlpachr, P. Sociální patologie. Brno: MU, 2001

Mühlpachr, P. Závislostní chování - fenomén doby. In: Vítková, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 164-170

Mühlpachr, P. Patologické závislosti. In: Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 209-226. ISBN 80-85931-65-6.

Last update: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (22.05.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html