SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Education - OBPS13590
Title: Sociologie výchovy
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HS]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Pre-requisite : OBPS13017
Interchangeability : OBUZ12109
Is interchangeable with: OBUZ12109, OPBP1Q164A
Annotation -
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)
Sociology of Education
Aim of the course - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sociologie výchovy, společenských souvislostí fenoménu socializace-enkulturace.

Literature - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.02.2016)

HAVLÍK, R. KOŤA, J.. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.

GIDDENS, A. Sociologie. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.

Bourdieu, P. Teorie jednání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.

Doubek D., Levínská, M. Bittnerová, D. Pomoc a pořádek: kulturní modely v pomáhajících profesích. Praha: Fakulta humanitních studií, 2015. ISBN 978-80-87398-18-0

HAVLÍK, R. NOVOTNÁ M. PROKOP, J. Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. Praha: Karolinum, 1993. 66 s. ISBN 80-7066-781-8.

Illich, I. Odškolnění společnosti. Praha : Slon, 2001. ISBN 80-85850-96-6.

Katrňák, T. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha : Slon 2004. ISBN 80-86429-29-6

PROKOP, J. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7083-579-6.

RABUŠICOVÁ, M. POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815.

Ogbu, J. U. Black American Students in an Affluent Suburb. A Study of Academic Disengagement. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2003. ISBN: 978-0805845167.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0924-X

STACK, C. All our kin. New York : Basic Books, 1975. ISBN 0-06-131982-1.

WILLIS, P. Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York : Columbia University Press, 1981.

Syllabus - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.02.2016)

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v oboru sociologie výchovy a školy, seznámit se s tím, jak o škole a výchově uvažuje sociologie, jak je analyzuje a teoretizuje. Akcent je v přednášce položen na výklad základní terminologie a fundamentálních konceptů a v semináři se studenti věnují četbě a interpretaci významných děl (P. Willis - Learning to Labor ap.) a aktuálním otázkám v kontextu české školy.

 

1. Úvod: sociologie výchovy v kontextu sociologie, psychologie a pedagogiky.

2. Základní sociologická paradigmata: funkcionalismus, teorie konfliktu, symbolický interakcionismus.

3. Důležité sociologické pojmy z hlediska sociologie výchovy: Sociální struktura, třída, etnicita, socializace, sociální kontrola, sociální stratifikace, sociální mobilita.

4. Výzkumné přístupy v sociologii výchovy.

5. Významné sociologické teorie výchovy a vzdělávání.

6. Škola jako sociální systém.

7. Školní procesy - vyjednávání, reprodukce, strategie.

8. Profese učitele a její sociologické souvislosti.

9. Žáci, studenti, vrstevnická skupina.

10. Rodina a vzdělání, problematika sociální reprodukce a kulturního kapitálu.

11. Role vzdělání v sociální stratifikaci a sociální mobilitě.

12. Sociální inkluze a exkluze.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html