SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gender in School - OBPS13062
Title: Gender ve škole
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [DS]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13083
Is interchangeable with: OPBP1Q129B
Annotation -
The course aims at introducing the concept of gender and theoretical and methodological background for the application of gender perspective to school reality. In the course, we will explore multiple and complex relationships between gender and education drawing extensively on analyses and critiques of traditional conceptions of knowledge, teaching and research that have been carried out by feminist scholars and teachers. The emphasis will be on gender sensitivity and intersections of the gender perspective with current pedagogical, psychological and sociological theories of education/schooling. We will discuss such topics as feminist theory and pedagogies; historical perspectives on educating women; controversies and contested theories about gender and education; systems of representation that serve both to emancipate and subordinate women; stratification in schools; identity development of girls and women; and ways to empower ourselves and our students through education. In all topics, gender will be explored in connection with other socially constructed aspects of identity such as race, class, ethnicity and/or sexual orientation.
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2010)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je představit genderovou perspektivu vůči školnímu vzdělávání a úlohu školy v genderové socializaci. Studentky a studenti se seznámí s genderovým rozměrem v jednotlivých oblastech školního života ta, aby rozuměli strukturálním omezením prosazování genderové rovnosti ve vzdělávání. V rámci semináře budou diskutována různá pojetí genderové rovnosti, a to v kontextu jednotlivých pedagogických přístupů a aktuálních podmínek českého školství.

Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2012)
Literature - Czech

BABANOVÁ, A.; MIŠKOVCI, J. (eds.) (2007). Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Otevřená společnost.

BAHENSKÁ, M. (2005). Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri - Slon.

BEAL, C. (1994). Boys and Girls: The Development of Gender Roles. New York: McGraw-Hill.

BOSÁ, M.; MINAROVIČOVÁ, K. (2005). Rodovo citlivá výchova. Bratislava: EsFem.

CVIKOVÁ, J.; JURÁKOVÁ, J. (2003). Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a jejich dôsledky. Bratislava: Aspekt.

ČERMÁKOVÁ, M. (1995). Analýza faktorů spojených s feminizací učitelských struktur. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

DUNCAN, N. (1999). Sexual Bullying. London: Routledge.

FRANCIS, B.; SKELETON, CH. (2001). Investigating Gender. Contemporary Perspectives in Education. Buckingham: Open University Press.

GOBYOVÁ, J. (1994). Feminizace školství. Praha: ÚIV.

FISCHLOVÁ, D. (2006). Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen. Praha: VÚPSV.

HECZKOVÁ, L. (ed.) (2007). Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze.

HORGAN, D. (1995). Achieving Gender Equity: Strategies for the Classroom. Boston: Allyn & Bacon.

KLEIN, S. S. (ed.) (1991). Handbook for Achieving Sex Equity Through Education. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

MATĚJŮ, P.; ŘEHÁKOVÁ, B.; SIMONOVÁ, N. (2003). Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

PAECHTER, C. (2000). Changing School Subjects. Power, Gender and Curriculum. Buckingham: Open University Press.

PAVLÍK, P.; SMETÁČKOVÁ, I. (2006). Analýza odměňování žen a mužů ve školství. Praha: Otevřená společnost.

PAVLÍK, P. (ed.) (2008). Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008. Praha: Otevřená společnost.

SMETÁČKOVÁ, I. (ed.) (2005). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Výzkumná zpráva. Praha: SOÚ AV ČR.

SMETÁČKOVÁ, I. (ed.) (2007). Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.

THORNE, B. (2003). Gender Play. Girls and Boys in School. New Jersey: Rutgers University Press.

VALDROVÁ, J.; SMETÁČKOVÁ, I.; KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. (2005). Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic. In Ročenka katedry/centra genderových studií 03/04. Praha: Fakulta humanitních studií UK.

WILKINSON, L. C.; MARRET, C. B. (eds.) (1985). Gender Influences in Classroom Interaction. Orlando: Academic Press.

Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html