SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychological Diagnostics for Teachers - OBPS13028
Title: Psychologická diagnostika pro učitele
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HS]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13015
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobnější informace o metodách psychologické diagnostiky žákovy osobnosti, jednotlivých psychických procesů a nejčastěji se vyskytujících psychických poruch v dětství a dospívání. Obsahem kurzu jsou metody psychologické diagnostiky a některé metodologické problémy. Vytváření pozorovacích kategorií, vedení rozhovoru, konstrukce dotazníku, sestavení anamnézy, diagnostika vztahů ve školní třídě, sociální percepce, diagnostika motivace výkonu, aspirační úroveň žáka, ADHD a poruchy učení Odborná literatura: DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko-psychologická diagnostika I. České Budějovice: PedF JU, 1995. HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Praha: PedF UK, 2002. HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989. KOLUCHOVÁ, J.; MORÁVEK, S. Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Olomouc: UP, 1990. ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Avicenum, 1998. SVOBODA, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. TRPIŠOVSKÁ, D. a kol. Psychologická diagnostika pro učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP, 1997.
Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html