SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Linear algebra - OB2310009
Title: Lineární algebra
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (200)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKBM2M104A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Mathematics General
Pre-requisite : OB2310008
Interchangeability : OB2310N009, O02310009
Is pre-requisite for: OB1310106, OB2310062, OB2310099, OB1310505, OB2310098, OB2310259, OKB1310505, OB2310201
Is interchangeable with: OB2310N009, O02310009
Annotation -
The basic course focusing on vector spaces, matrices, systems of linear equations, determinants and linear mappings. The gained knowledge and skills belong to the basic elements necessary for further mathematics courses
Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (20.01.2021)
Aim of the course -

Subject aiming to acquaint students with these basic parts of algebra and theoretical arithmetic on which school mathematics is based and which serve as tools for other mathematical disciplines in teacher education

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (20.01.2021)
Literature -

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.
NOVOTNÁ, J. & TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 1, Lineární algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. Praha: Karolinum, 1995.
DEMLOVÁ, M. & NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (20.01.2021)
Teaching methods - Czech

V případě prezenční výuky: Přednáška & cvičení, v některých případech podložená e-learningovými materiály.

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (20.01.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška písemná a ústní

 

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (20.01.2021)
Syllabus -
  • Vector spaces over the field and their subspaces. Intersections and linear, resp. direct sums. Linear combination of vectors, spanning sets, linear dependence and independence. Steinitz theorem, basis and dimension of a vector space.
  • Matrix over a field, type and rank of a matrix. Operations with matrices, transposed, inverse, regular and singular matrices.
  • Systems of linear equations over a field, homogeneous and nonhomogeneous, solvability.
  • Permutations. Determinant of a matrix. Cofactors and adjoints. Laplace expansion. Determinants and matrix inverses. Cramer rule.
  • Linear mapping, composed and inverse mapping.Lineární zobrazení.
  • Scalar and vector products.
Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (20.01.2021)
Course completion requirements - Czech

V případě prezenční výuky:

Úspěšné vypracování závěrečného testu, vypracování seminárních prací, které budou zadány vyučujcími + splnění individuálních požadavků cvičícího. Pro test jsou možné dva opravné termíny.
Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí teoretické části a odpovídajících početních dovedností dle určeného rozsahu.

 

V případě online výuky: bude organizována online výuka v ZOOM, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Předpokládá se, že online výuka bude probíhat v době, kdy je plánována v rozvrhu prezenční výuka předmětu. 

Jarmila Novotná is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lineární algebra kombinované studium
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (17.02.2021)
Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html