Teaching Practice - O07215057
Title: Průběžná ped. praxe
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: KLDP
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Co-requisite : O07315048
Pre-requisite : O07215003, O07215128
Is pre-requisite for: O07215099, O07215104, O07215102
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem průběžné praxe je rozvíjení základů profesních komeptencí a kultivace budoucí učitelské osobnosti, jednající v pedagogické realitě s jejím hlubším porozuměním. Klinické dny jsou postupně zaměřeny na cílené pozorování, projektování, realizaci a hodnocení (reflexi a sebereflexi). Hlavní náplní praxe je vytvořit studentům příležitost pro vlastní pedagogické pokusy a pro získávání dalších pedagogických zkušeností.
Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (08.04.2005)
Literature - Czech

BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. PRAHA: Portál 1996, ISBN 80-7178-068-5.

ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola. Teorie a praxe I. OLOMOUC 2004, ISBN 80-244-0945-8.

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
Teaching methods -

practice

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2008)