SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Opening motive practice. - O07215003
Title: Úvodní motivační praxe
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [TS]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Co-requisite : O07215128
Is co-requisite for: O07215128
Is pre-requisite for: O07215054, O07215057
Annotation -
The goals of this practice are to: Awaken a students? interest Introduce them to the problems of pedagogical work with children of preschool age. Students will become acquainted with the atmosphere, organization, staff, equipment in the kindergarten, administration, children?s requirements and the teachers? job description. The main activity of their pedagogical practice, where students only listen and watch, is an inspection of classes. Students will learn how to establish and make contact with children, to observe and to analyze both the teachers? work and children?s activities.
Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2008)
Literature - Czech

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha, VÚP 2005.

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2008)
Syllabus - Czech

Organizační zabezpečení praxe:

Studenti se rozdělí nejprve do 2 základních skupin dle kritéria absolvování či neabsolvování střední pedagogické školy. Dle pokynů si vyberou fakultní mateřskou školu a závazně svoji volbu zaznamenají na formulář (Rozdělení studentů na pedagogické praxi).

Náplň praxe:

  • hospitační činnosti (4 dny dopolední činnosti, 1 den odpolední činnosti) v rozsahu 6 hodin denně (5 hodin náslechů + 1 hod rozboru),
  • objevování podstaty předškolního vzdělávání a učitelské profese,
  • před zahájením praxe se zúčastnit schůzky s ředitelkou mateřské školy a seznámit se s předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci, vzdělávacím programem školy, organizací dne v mateřské škole a informují se o právech a povinnostech studenta na praxi
  • seznámit se v mateřské škole s : vnějším i vnitřním prostředím, organizací, pedagogickým i nepedagogickým personálem, dětmi předškolního věku, vybavením třídy (hračky, hry, dětské knihy, odborná literatura, pomůcky atd.), základními předpisy a dokumentací, činnostmi dětí, činnostmi učitelky,
  • záměrné pozorování a následné zaznamenávání pozorovaného,
  • reflexe pedagogického procesu (diskuze s fakultními učitelkami MŠ),
  • navázání kontaktu s dítětem, dětmi předškolního věku,

Požadavky k zápočtu:

Absolvování praxe v plném rozsahu (doložit potvrzení o praxi), předložit pedagogický deník a pedagogický zásobník, vyplnění sebeposuzovacího archu na počátku a po skončení praxe, splněné zadané úkoly a následná diskuze nad přinesenými materiály.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (26.09.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html